Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

2. "Організація роботи фізіотерапевтичної служби та техніка безпеки"


44. Яка служба здійснює основні роботи по монтажу медичної техніки, плановому технічному обслуговуванню; поточному та гарантійному ремонту всієї електромедичної апаратури
45. Починаючи з якої ліжкової потужності стаціонару організується фізіотерапевтичний кабінет
46. При якій мінімальній потужності дитячого стаціонару організується фізіотерапевтичне відділення
47. Який варіант фізіотерапії повинен здійснювати фізіотерапевтичний кабінет
48. В якій фізіотерапевтичній установі повинна організовуватись діагностична служба
49. Яка кількість умовних одиниць фізіотерапевтичних процедур в рік належить виконати медсестрі
50. При виконанні фізіотерапевтичних процедур дітям кількість умовних одиниць однієї процедури
51. Який час прийнятий за 1 умовну фізіотерапевтичну одиницю
52. Вкажіть норму навантаження за зміну медсестри по масажу
53. Яка мінімальна кількість процедур за зміну повинна відпускатися в фізіотерапевтичному кабінеті
54. При якій кількості обслуговуючого населення в поліклініках організовується відділення відновного лікування
55. Яка апаратура не може бути використана для відпуску внутрішньопорожнинних процедур у ФТВ урологічного профілю
56. Яка розрахункова кількість процедур на 1 ліжко належить при організації ФТК в стаціонарі
57. Що приймається за 1 умовну фізіотерапевтичну одиницю
58. Який мінімальний стаж роботи по спеціальності може мати лікар-фізіотерапевт,при проходженні атестації на першу категорію
59. Визначте склад комісії для прийому в експлуатацію заново побудованих чи реконструйованих відділень фізіотерапії
60. Хто відповідає за безпеку праці і правильну експлуатацію фізіотерапевтичної апаратури
61. Вказати документ, який не входить в технічний паспорт ФТК
62. Які медичні працівники можуть бути допущені до самостійного проведення процедур фізіотерапії
63. Вкажіть розрахункову площу на одну кушетку в кабінеті електросвітлолікування ( при наявності кількох кушеток)
64. Які з перерахованих апаратів не потребують екранізації кабін тканиною з мікропроводом
65. Через скільки років потрібна переатестація середнього медперсоналу по ФТК
66. Як повинна бути обладнана кабіна для лазеротерапії
67. Якою повинна бути площа на одне місце для хворого в кабінеті групової аероіонотерапії, електроаерозольної терапії
68. Який мінімальний стаж роботи по спеціальності може мати лікар-фізіотерапевт, якщо атестується на вищу категорію
69. Яку відстань необхідно установити між душовою кафедрою і пацієнтом
70. Укажіть мінімальну розрахункову площу поверхні води в лікувальному басейні на одного пацієнта
71. Укажіть мінімальну розрахункову площу на 1 ванну у відділенні сірководневих ванн
72. Чи необхідна організація окремих відсіків у водолікуванні при проведенні сірководневих і радонових ванн
73. Чи необхідно обладнати витяжною шафою "кухні" для підігріву парафіну чи озокериту
74. Чи дозволяється проведення фізіотерапевтичних процедур молодшим медперсоналом ФТК, ФТВ
75. Як часто повинні здійснювати технічний огляд електросвітлолікувальної апаратури ФТК робітники ремонтних підприємств
76. Яка інструкція по наданню першої допомоги не обов'язкова для ФТК
77. Чи дозволяється проведення електросвітлолікувальних процедур при грозі
78. Чи можлива експлуатація апаратів НВЧ терапії переносного типу в загальному приміщенні
79. Як часто підлягає огляду персонал, який обслуговує апарат для УВЧ і НВЧ-терапії
80. Який вид світлолікувальних процедур потребує світлозахисні окуляри
81. Під які дисциплінарні дії підлягають особи, припустивші порушення техніки безпеки праці, які не привели до тяжких наслідків
82. Ким можуть бути усунуті неполадки в фізіотерапевтичній апаратурі
83. Укажіть рекомендоване число процедур за одну зміну на одному апараті електротерапії постійним чи імпульсним струмом
84. Укажіть рекомендоване число процедур в одну зміну на одній кушетці кабінету теплолікування чи грязелікування
85. Укажіть норму витрати етилового спирту 96,6% в ФТВ на 1000 обслугованих хворих
86. При якій кількості лікарів, які ведуть прийом в поліклініці для дорослих, виділяється 1 ставка лікаря-фізіотерапевта
87. При якій кількості ліжок стаціонару для дорослих виділяється 1 ставка лікаря-фізіотерапевта
88. З якого розрахунку лікарських посад поліклініки виділяється 1 ставка медсестри по масажу
89. Із якого розрахунку медсестер ФТК виділяється 1 ставка молодшого медперсоналу
90. Чи дозволяється особам, молодшим 18 років працювати в кабінетах УВЧ і НВЧ-терапії
91. Хто проводить систематичний контроль зовнішнього середовища в ФТВ при наявності шкідливостей
92. Чи входить в обов'язки завідуючого ФТК навчання персоналу правилам надання невідкладної допомоги
93. Чи можна допускати до роботи з фізіотерапевтичною апаратурою лікаря, який не пройшов спеціальну підготовку по фізіотерапії
94. Скільки хворих повинен оглянути лікар-фізіотерапевт на протязі 1 години праці
95. Чи виконує старша сестра ФТК роботу медсестри по фізіотерапії в повному об'ємі
96. Чи входить в функціональні обов'язки медсестри ФТК проведення процедур дома
97. Починаючи з якого віку медсестри допускаються до роботи з сірководневими ваннами
98. Яку документацію ФТК повинна вести медсестра
99. За рахунок якої штатної посади встановлюється посада завідуючого ФТВ
100. Які відвідування лікаря фізіотерапевта хворими не підлягають обліку
101. Яка документація не є обов'язковою для ведення у ФТВ
102. Який із проведених показників є обов'язковим для аналізу роботи ФТВ/ФТК
103. Чи потрібен скорочений робочий день для працюючих на апаратах НВЧ-терапії
104. Чи потрібен скорочений робочий день для працюючих на апаратах УВЧ-терапії потужністю до 100 Вт
105. Укажіть тривалість звичайного робочого дня медсестри по фізіотерапії по шестиденному робочому тижню
106. При якій кількості процедур УВЧ-терапії в середньому за зміну медсестри має право на 15% надбавки до окладу
107. Робітники яких підрозділів ФТВ мають право на додаткове харчування
108. Які показники не визначають ефективності фізіотерапії
109. В якому приміщенні можна розмістити кабінет електролікування
110. Яка тривалість робочого дня лікаря-фізіотерапевта при 6 денному тижні поліклініки
111. Через який максимальний строк проводиться планове підвищення кваліфікації лікаря-фізіотерапевта
112. Які тканини забороняють використовувати для виготовлення завіс процедурних кабін ФТВ (ФТК)
113. Чи потрібно ізолювати металічні конструкції фізіотерапевтичних кабін від кам'яних стін
114. Як повинен бути організований водообмін в лікуальному басейні
115. Які особливості установки витяжної вентиляції у відділенні сірководневих ванн
116. На якій висоті від рівня підлоги повинні установлюватися рубильники чи електропускачі
117. Якою повинна бути мінімальна площа на одне гінекологічне крісло в кабінеті для внутрішньопорожнинних фізіотерапевтичних процедур
118. Яка тривалість робочого дня лікаря-фізіотерапевта при 6 денному робочому тижні в лікарні
119. Чи повинен знати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця персонал фізкабінету
120. З ким погоджується інструкція по техніці безпеки і виробничій санітарії для роботи на фізіотерапевтичних апаратах
121. Відмітьте вироби медтехніки, які не потребують захисного заземлення
122. Укажіть найбільш правильно і повно, де дозволяється установлювати балони з вуглекислотою, киснем, азотом при проведенні газових ванн
123. Чи можна для відпуску процедур установити балон з вуглекислотою чи киснем в ванному приміщенні
124. Де установлюється додаткова вентиляція у відділенні радонових процедур
125. Яка експозиція обеззаражування наконечників для промивання кишковика (зрошень піхви) в 1% розчині хлораміну
126. Яка експозиція обеззаражування пластмасових тубусів для УФО ротової порожнини в 3% розчині хлораміну
127. В задачі бальнеотехніки не входить
128. Обеззаражування мінеральних вод може проводитися
129. Не рекомендується гріти мінеральні води слідуючими способами
130. Площа в залі водолікування на 1 ванну повинна бути
131. Скільки води потрібно на одну водолікувальну кафедру на 1 годину
132. Температура повітря в ванній залі повинна складати
133. Гранично допустима концентрація сірководню в сірководнелікувальниці складає
134. Для збереження і регенерації грязі рекомендуються басейни глибиною
135. Товщина шару грязі в басейнах повинна бути не більше
136. Максимально допустима кількість раз регенерації лікувальної грязі складає
137. Колі-титр грязі після регенерації повинен складати
138. Мінімальна площа кабіни на одну кушетку для грязелікування в грязелікувальниці повинна складати
139. Температура повітря в грязелікувальниці повинна бути
140. В грязелікувальниці загальнообмінна вентиляція повинна забезпечити
141. На загальну грязеву процедуру для дорослої людини потрібно грязі
142. До якого класу по способу захисту від ураження електричним струмом належать переносні апарати, які мають окремий заземлюючий провід і включаються в мережу через звичайну штепсельну розетку?
143. До якого класу по способу захисту від ураження електричним струмом належать апарати, які мають спеціальну вилку з заземлюючими контактами і використовуються тільки стаціонарно
144. До якого класу по способу захисту від ураження електричним струмом належать апарати, які мають захисну ізоляцію і включаються в звичайну штепсельну розетку?
145. До якого класу по способу захисту від ураження електричним струмом належать апарати, які включаються в мережу через спеціальний блок живлення, чи мають ізольоване джерело струму низької напруги (<24В)?
146. До якого класу електробезпеки належать апарати "Поток"","Тонус-2","Амплипульс-4","Полюс-1","Стимул-1"
147. До якого класу електробезпеки належать апарати "Електросон-4Т",АСБ-2-1
148. До якого класу електробезпеки належать апарати "СНИМ-1", "Модель-717", "Искра-2"
149. До якого класу електробезпеки належать апарати "Искра-1","УВЧ-66", "Экран-2"
150. Укажіть основний блок апарату гальванізації "Поток-1"
151. За який проміжок часу треба збільшити силу струму при проведенні ампліпульстерапії (застосування П роду роботи "посилання-пауза"
152. Яким електродам потрібно віддавати перевагу при лікуванні болі методом діадинамотерапії
153. Яке призначення має резонатор апарату "Искра-1"
154. Який конструктивний елемент відноситься до обладнання електроду для місцевої дарсонвалізації
155. Яка ознака говорить про досягнення оптимальної настройки анодного контуру в резонанс з терапевтичним контуром на апарат УВЧ-терапії
156. Яка ступінь потужності відповідає тепловій дозі на апараті "ИКВ-4"
157. Яка максимальна потужність установлюється на апараті "УВЧ-66" при застосуванні резонансного індуктора
158. Укажіть найбільш вірний спосіб забезпечення безпеки проведення ультразвукової терапії під водою
159. Яка ступінь потужності на апараті "ИКВ-4" відповідає слабій тепловій дозі
160. Яка якість дозволяє використовувати свинцеві пластини для контактних електропроцедур
161. Який апарат можна установлювати в трьох приміщеннях
162. До якого типу приладів відноситься: контур, який складається із кожушки і конденсатора, який має захисний ковпак із високочастотного діелектрика і живлячих проводів
163. В якому із указаних апаратів є магнетрон
164. Який із указаних апаратів використовується для місцевої дарсонвалізації
165. Скільки режимів роботи забезпечує апарат "Ампліпульс-5"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів