Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

19. "Франклінізація"


529. Дайте найбільш повне і правильне визначення методу франклінізації. "Франклінізація-метод, при якому з лікувальною метою використовується
530. Укажіть оптимальну величину зазору між електродом- іонізатором і головою пацієнта при проведенні загальної франклінізації
531. Укажіть оптимальну величину зазору між локальним електродом-іонізатором і поверхнею тіла пацієнта при проведенні місцевої франклінізації
532. Які з зазначених апаратів застосовуються для франклінізації з аероіонізацією
533. Яка максимальна величина поля високої напруги, що генерується апаратом АФ-3, використовується з лікувальною метою
534. При якому захворюванні найбільш доцільно призначати загальну франклінізацію
535. В чому проявляється найбільша схожість біологічної дії місцевої франклінізації та Е.п. УВЧ у зоні їх впливу
536. В якому із вказаних методів використовується франклінізація
537. Перед процедурою загальної франклінізації нема необхідності
538. Укажіть оптимальну відстань від сферичного електрода іонізатора до обличчя пацієнта при проведенні аероіонізації від апарата АФ-3 при вихідній напрузі 20мКв
539. Який з перерахованих апаратів може бути використаний для одночасного проведення процедури двом хворим


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів