Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

17. "Надвисокочастотна або мікрохвильова терапія"


497. Які структури організму володіють підвищеною здібністю до поглинання електромагнітних хвиль дециметрового і сантиметрового діапазону
498. Глибина проникнення дециметрових хвиль в тканини організму складають в середньому
499. Яка довжина хвилі притаманна методу ДМХ-терапії
500. Які основні біофізичні процеси відбуваються у тканинах організму при дії ЗВЧ-поля у терапевтичних дозах
501. Які процеси переважно лежать в основі теплоутворення у тканинах при дії електромагнітного випромінювача ЗВЧ-діапазону
502. Який вид енергії використовується при ЗВЧ-терапії
503. Укажіть частоту коливань електромагнітного поля при використанні сантиметровохвильової терапії
504. Укажіть частоту коливань електромагнітного поля при використанні дециметровохвильової терапії
505. В якому з вказаних апаратів довжина випромінення хвилі складає 12,6см
506. В якому з вказаних апаратів довжина випромінення хвилі складає 65см
507. Яка середня глибина пенетрації електромагнітного випромінення СМХ-діапазону
508. Яка середня глибина пенетрації електромагнітного випромінення ДМХ-діапазону
509. При якому діапазоні електромагнітного випромінення найбільш характерно утворення стоячих хвиль
510. Які пристосування використовуються при ЗВЧ-терапії для передачі енергії на тіло пацієнта
511. Яка з вказаних реакцій не характерна для лікувального ефекту ЗВЧ-терапії
512. Яка локалізація впливу ДМХ-випромінення найкраща для сприяння імунодепресивної дії
513. Яка локалізація впливу ДМХ-випромінення переважна для сприяння і імуностимулюючої дії
514. Яка з вказаних процедур комбінується в один день і на одну і ту зону з УВЧ-терапією
515. Яка потужність випромінення від апарату "Волна-2" відповідає почуттю слабкого тепла
516. Який повітряний зазор встановлюють при СМХ-терапії від випромінювачів апарата "Луч-58-1"
517. Чим може бути обгрунтована доцільність використання ДМХ-терапії у хворих ішемічною хворобою серця
518. Яке дозування випромінення при СМХ-терапії переважно чинить місцевий протисверблячий ефект
519. Яка локалізація впливу ДМХ-терапії найбільш доцільна у хворих виразковою хворобою шлунку (нетеплові дози)
520. Назвіть фізіотерапевтичну апаратуру сантиметрового діапазону
521. Які мікрохвилі мають більшу проникливу здатність в біологічних тканинах


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів