Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

15. "Індуктотермія"


446. Укажіть види електротерапії, які приводять до утворення в організмі електричних струмів
447. При неоднаковому розмірі конденсаторних пластин під час проведення УВЧ-терапії поглинання і теплоутворення більш значне у конденсаторних пластин
448. Для проведення енергії в методі індуктотермії використовують
449. Магнітне поле в методі індуктотермії мають частоту коливань
450. При підведенні високочастотного змінного магнітного поля до тканин людини в них виникають
451. При індивідуальних найбільш активне поглинання енергії проходить
452. Лікувальна дія індуктотермії проявляється слідуючими ефектами
453. Індуктотермія показана при лікуванні слідуючої патології
454. Індуктотермія області надниркових залоз при лікуванні ревматоїдного артриту мінімальної активності сумісна з призначеннями
455. Укажіть фізичний фактор, який поглинається глибокими тканинами організму
456. Максимальний час впливу на 1 поле при індуктотермії складає
457. Яку форму індуктора-кабеля доцільно використовувати при впливі на колінний суглоб
458. Що краще для впливу на зону гайморових пазух
459. Який із перерахованих нижче апаратів використовується для індуктотермії
460. Які із перерахованих апаратів можуть бути використані для УВЧ-індуктотермії
461. Чим спричиняється теплоутворюючий ефект у тканинах
462. На якій глибині проходить найбільше утворення вихрових струмів у тканинах


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів