Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

10. "Ампліпульстерапія"


374. Які характеристики струму які несуть частоти ампліпульстерапії
375. Якої частоти струми використовуються для модуляції, яку несуть синусоїдальні струми при ампліпульстерапії
376. Які частоти модульованого струму дають максимально стимулюючу дію на нервово-м'язовий апарат при тяжких ураженнях
377. Від чого не залежить інтенсивність дії в методі ампліпульстерапії
378. Укажіть оптимальне співвідношення параметрів ампліпульстерапії при гострому больовому синдромі
379. Який із перерахованих лікувальних ефектів не характерний для ампліпульстерапії
380. Який із перерахованих родів робіт при ампліпульстерапії дає найбільш виражену обезболюючу дію
381. Який із перерахованих родів робіт при ампліпульстерапії використовується для електростимуляції
382. Як регулюють глибину модуляції в методі ампліпульстерапії при зменшенні інтенсивності болю в процесі лікування
383. Який із перерахованих параметрів ампліпульстерапії не використовується при гострому больовому синдромові
384. Який режим роботи треба вибрати при ампліпульстерапії для лікування в'ялопротікаючого хронічного процесу
385. Як змінюється тривалість посилок півперіодів в методові ампліпульстерапії при регресії больового синдрому
386. Яка максимально загальна тривалість процедури ампліпульстерапії при дії на кілька полів
387. Яка максимальна тривалість процедури ампліпульстерапії при дії на 1 поле
388. По якому класу захисту зроблений апарат "Ампліпульс-4"
389. Якому роду робіт ампліпульстерапії близький по своїм характеристикам апарат Стимул-1
390. Яка частота проходження імпульсу у апараті Стимул-1
391. Чим не керуються вибираючи режим, частоту і глибину модуляції при відпуску процедури ампліпульстерапії
392. Який режим роботи апарату "Ампліпульс" використовується для ампліпульс-електрофорезу
393. Укажіть співвідношення частоти і глибини модуляції при вираженому периферичному парезі
394. При яких нижчеперерахованих захворюваннях не показана ампліпульстерапія
395. Яка максимальна тривалість процедури ампліпульстерапії при впливі на 1 поле
396. Яка максимальна тривалість процедури ампліпульстерапії при впливі на декілька полів


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів