Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

8. "8. Травма сечостатевих органів."


772. Закриті травми нирок легкого ступеня:
773. Закриті травми нирок важкого ступеню:
774. Ранні симптоми сочетаних пошкоджень нирок і органів черевної порожнини:
775. Характерні ознаки закритих травм нирок:
776. Закриті травми нирок без гематурії:
777. Важкість закритих травм нирок визначається по признакам:
778. Фактори, що сприяють закритій травмі нирок:
779. основний симптом важких закритих пошкоджень нирок:
780. Симптоми відрива нирки від судинної ніжки:
781. Найбільш достовірні методи діагностики закритих травм нирок:
782. Найбільш інформативні методи рентгендіагностики закритих травм нирок:
783. Консервативне лікування закритої травми нирки:
784. Показання до операції закритої травми нирки:
785. Найбільш оптимальні види операцій при закритих травмах нирок:
786. Оперативні доступи при закритій травмі нирки:
787. Ранні ускладнення після оперативного лікування закритої травми нирки:
788. Пізні ускладнення після оперативного лікування закритої травми нирки:
789. Основні симптоми відкритих уражень нирки:
790. Діагностика відкритої травми нирки:
791. Методи оперативного лікування відкритих травм нирки:
792. Діагностика закритої травми сечовода:
793. Методи діагностики закритої травми сечовода:
794. Прояви відкритої травми сечоводу:
795. Типові зміни у крові при позачеревинній урогематомі:
796. Органозберігаючі операції при травмі нирки:
797. Показання до нефректомії при закритій травмі нирки:
798. Прояви легких пошкоджень закритих травм нирки:
799. Основні види оперативних втручань при сочетаній травмі нирки:
800. Найбільш оптимальні методи дренування нирки при закритій травмі:
801. Показання до органозберігаючих операцій при закритій травмі нирки:
802. Операції при свіжих відкритих пораненнях сечоводів:
803. Найчастіші травми сечового міхура:
804. Механізм ендовезікальних ушкоджень:
805. Ознаки позачеревного розриву сечового міхура:
806. Симтоми перелома кісток тазу:
807. Артерії, що забезпечують кровопостачання сечового міхура:
808. Причини розвитку флегмони тазової клітковини при травмі сечового міхура:
809. Основні ознаки флегмони тазової клітковини при розривах сечового міхура:
810. Характерна ірадіація болей при внутрішньочеревинному розриві сечового міхура:
811. Ознаки внутрішньочеревинного повного розриву сечового міхура:
812. Основні ознаки позачеревного розриву сечового міхура:
813. Основа діагностики розривів сечового міхура:
814. Консервативне лікування в умовах повного розриву сечового міхура:
815. Основа діагностики розривів сечового міхура:
816. Діагностика внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура:
817. Тактика при внутрішньоочеревинних розривах сечового міхура:
818. Тактика при позачеревному розриві сечового міхура з сечовою інфільтрацією тазової клітковини:
819. Найбільш оптимальний метод дренування тазової клітковини:
820. Ранні ускладнення відкритих травм сечового міхура:
821. Пізні ускладнення відкритих травм сечового міхура:
822. Послідовність дії хірурга при відкритих пораненнях сечового міхура:
823. Прояви позачеревних гематом:
824. Найбільш часті причини розриву уретри:
825. Клініка повного закритого розриву сечівника:
826. Діагностика закритого ушкодження сечівника:
827. Лікування забою та неповного розриву стінки сечового міхура:
828. Лікування повного закритого розриву сечівника:
829. Протипоказання для накладання первинного шва сечівника при його закритому ушкодженні:
830. Найсприятливіший термін під час накладання первинного шва сечівника під час його закритого ушкодження:
831. При протипоказаннях для накладання первинного шва на сечівник необхідно:
832. Основні прояви відкритого ушкодження сечівника:
833. Найбільш доцільне лікування відкритих ушкоджень сечівника:
834. Діагностика відкритих пошкоджень сечівника:
835. Ранні ускладнення відкритого пошкодження сечівника:
836. Ранні загрозливі ускладнення відкритого пошкодження сечівника:
837. Найчастіші пізні ускладнення відкритого пошкодження сечівника:
838. Раціональне лікування відкритих пошкоджень сечівника:
839. При ушкодженні сліпої кишки та сечівника необхідно:
840. Лікування вогнепальних пошкодженнь сечівника:
841. Ранні ускладнення закритого пошкодження сечівника:
842. Бужування лікують переважно:
843. Найефективніший метод хірургічного лікування коротких стріктур сечівника:
844. Найефективніший хірургічний метод лікування довгих стріктур сечівника:
845. Лікування стріктур заднього відділу сечівника:
846. Пізні ускладнення пластики сечівника:
847. Ранні ускладнення пластики сечівника:
848. Найчастіший вид статевого члена:
849. При пошкодженні білочної оболонки та кевернозного тіла необхідно:
850. Основні ознаки перелома статевого члена:
851. Термінові дії при переломі статевого члена:
852. Ознаки вивіха статевого члена:
853. Лікування вивіха статевого члена:
854. Лікування защемлення статевого члена:
855. Лікування защемлення статевого члена і його некрозу:
856. Лікування сполучних різаних ран статевого члена:
857. Невідкладна допомога при відкритих пошкодженнях статевого члена:
858. При скальпованих пошкодженнях статевого члена пластику шкіри виконують:
859. Допомога при відмороженні шкіри статевого члена І-ІІІ ступеня:
860. Ознаки внутрішньояєчкової гематоми:
861. Ознаки забою яєчка:
862. Показання до хірургічного лікування гематоми мошонки:
863. Лікування закритих пошкоджень яєчка:
864. Найтяжкіші відкриті пошкодження яєчка:
865. Показання до видалення яєчка при відкритій травмі:
866. Оптимальний оперативний доступ при закритому ізольованому пошкодженні нирки:
867. Оптимальний оперативний доступ при сполучному закритому пошкодженні нирки:
868. Найдоцільніший поперековий оперативний доступ при закритому пошкодженні нирки:
869. Безперечні підстави до нефректомії при закритому пошкодженні одієї з нирок:
870. Безперечні підстави до нефректомії при закритому пошкодженні однієї з нирок:
871. Оперативне лікування при відриві полюса при закритому пошкодженні нирки:
872. Максимальний термін відключення нирки від кровопостачання її (теплова ішемія):
873. Найсерьозніші інтраопераційні ускладнення при закритому пошкодженні правої нирки:
874. Найсерьозніші інтраопераційні ускладнення при закритому пошкодженні лівої нирки:
875. Чи можлива при необхідності перев'язка нижньої полої вени нижче впадання ниркових вен?
876. Найдоцільніший позаочеревний доступ при закритому пошкодженні нижньої третини сечоводу:
877. Найдоцільніший позаочеревний доступ при закритому пошкодженні верхньої третини сечоводу:
878. Найраціональніша пластика сечоводу при його пошкодженні:
879. Оптимальна пластика при відриві сечоводу від миски:
880. Оптимальна пересадка сечовода в сечовий міхур при закритому ушкодженні сечовода в нижній третині:
881. Оптимальна методика дренування малої миски:
882. Показання для оперативного лікування забою статевого члена:
883. Найдоцільніший метод консервативного лікування перелома статевого члена:
884. Основний фактор, що впливає на вибір хірургічного лікування пошкодження статевого члена:
885. Основний принцип лікування пошкоджень сечівника:
886. Лікування відкритого свіжого пошкодження висячої частини сечівника:
887. Найбільш доцільне лікування закритого пошкодження сечівника:
888. Основне протипоказання до первинної пластики при свіжому пошкодженні сечівника:
889. Найкращий оперативний доступ під час операції на задньому відділі сечівника:
890. Основна особливість післяопераційного лікування хворих після пластики сечівника:
891. Ранні найсерйозніші ускладнення після пластики уретри:
892. Найефективніша пластики сечівника при свіжій його травмі:
893. Найбільш інформативний метод діагностики нориць сечовода:
894. Методи діагностики зовнішньоочеревинного розриву сечового міхура:
895. Методи діагностики внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура:
896. Тяжкі види ускладнень закритого ушкодження сечового міхура:
897. Для визначення закритого ушкодження нирок при політравмі основним повинно бути:
898. Ускладнення консервативного лікування закритого ушкодження нирки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів