Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

7. "7. Фізіоурологія."


697. Туберкульоз нирок і сечоводів - це:
698. Первинна локалізація при туберкульозі:
699. Перші повідомлення про сечовий туберкульоз:
700. Вік людей, у яких найчатіше зустрічається туберкульоз нирок:
701. Частота клінічного прояву туберкульозу однієї нирки:
702. Частота враження туберкульозом обох нирок:
703. Етіологія туберкульозу нирок:
704. Основний шлях інфікування нирки бацилами туберкульозу:
705. Найбільш часті морфологічні форми туберкульозу нирок:
706. Морфологічна особливість туберкульозу нирок:
707. Характер перебігу туберкульозу нирок:
708. Шляхи вторинного поширення туберкульозу нирки:
709. Морфологічні зміни в сечових шляхах при туберкульозі нирок:
710. Особливості туберкульозного горбика:
711. Фактори, що сприяють розвитку туберкульоза нирок:
712. Морфологічна картина ураження при туберкульозі нирок:
713. Морфологічний субстрат клінічних проявів туберкульозу нирок:
714. Симптоми раннього туберкульозу нирки:
715. Основні симптоми пізнього туберкульозу нирки:
716. Патогномонічні ознаки туберкульозу нирок і сечових шляхів:
717. Патогномонічні ознаки туберкульозу сечовода:
718. Ознаки туберкульозу сечового міхура:
719. Ускладнення туберкульозу сечового міхура:
720. Рентгенологічні ознаки туберкульозу нирки:
721. Рентгенологічні ознаки туберкульозу сечоводів:
722. Рентгенологічні ознаки туберкульозу сечового міхура:
723. Найбільш точний метод виявлення туберкульозних бацил в сечі:
724. Найбільш інформативний рентгенологічний метод діагностики туберкульозу нирок:
725. Найбільш інформативний рентгенологічний метод діагностики туберкульозу сечового міхура:
726. Найбільш інформативний рентгенологічний метод діагностики туберкульозу нирок і сечових шляхів:
727. Діагноз туберкульозу нирок абсолютний при виявленні:
728. Діагноз туберкульозу сечового міхура достовірний при:
729. Діагноз туберкульозу нирок достовірний при:
730. Сучасні методи лікування сечового туберкульозу:
731. Сучасне оперативне лікування туберкульозу нирок і сечових шляхів уявляє собою:
732. Основа консервативного лікування туберкульозу нирок і верхніх сечових шляхів:
733. Специфічні антитуберкульозні препарати:
734. Антитуберкульозні препарати:
735. Антитуберкульозні засоби:
736. Антитуберкульозні засоби:
737. Протитуберкульозні препарати першого ряда в лікуванні туберкульозу нирок:
738. Принцип хіміотерапії при сечовому туберкульозі:
739. Хіміопрепарати другого ряду:
740. Специфічні стимулятори в лікуванні сечового туберкульозу:
741. Критерії виліковності туберкульозу нирок і сечових шляхів:
742. Характер розвитку туберкульозу статевих органів чоловіків:
743. Шляхи інфікування туберкульозом статевих органів чоловіків:
744. Найчастіша клінічна форма туберкульозу простати:
745. характер туберкульозного ураження простати:
746. Клінічні ознаки туберкульозу простати:
747. Найбільш інформативний метод діагностики туберкульозу простати:
748. Достовірність діагностики туберкульозу простати:
749. Особливості збіру анамнезу при туберкульозі простати:
750. Достовірність діагнозу туберкульозу простати:
751. Дані пальцьового дослідження простати в діагностиці туберкульозу:
752. Додаткові методи діагностики туберкульозу:
753. Основна простатографічна ознака туберкульозу простати:
754. Характер клінічного перебігу туберкульозу простати:
755. Особливості перебігу туберкульозу простати:
756. Оптимальний метод лікування туберкульозу простати і сім'яних пухірців:
757. Консервативне лікування туберкульозу простати і сім'яних пухірців:
758. Лікування туберкульозної емпієми сім'яного пухірця:
759. Найбільш інформативні методи дослідження в діагностиці туберкульозу сім'яних пухірців:
760. Основа діагностики туберкульозу статевих органів чоловіків і вивчення анамнезу:
761. Переважна локалізація туберкульозного процеса в органах калитки:
762. Найбільш часте розповсюдження туберкульозного процесу в органах калитки,
763. Клінична особливість туберкульозного орхоепідидиміта:
764. Характер клінічного перебігу туберкульозного орхоепідидиміту:
765. Особливість розвитку гострого туберкульозного орхоепідидиміту:
766. Особливість латентної форми туберкульозного орхоепідидиміту:
767. Шляхи переходу туберкульозного процесу з придатка на яєчко:
768. Найбільш інформативний метод діагностики туберкульозного орхоепідидиміту:
769. Методи лікування туберкульозних орхоепідидимітів:
770. Консервативне лікування туберкульозного орхоепідидиміту:
771. Оперативне лікування туберкульозного орхоепідидиміту:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів