Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

5. "5. Аномалії сечостатевих органів."


317. Найбільш часті аномалії ниркових артерій:
318. Найбільш часті аномалії ниркових вен:
319. Цистоскопічна картина агенезії нирки:
320. Головний метод діагностики однобічної ниркової агенезії:
321. Найбільш частий тип мисочки в гіпоплазованій нирці:
322. Провідний клінічний симптом у хворих на гіпоплазію нирки:
323. Оптимальний метод дослідження при диференціації між гіпоплазіє та вторинним зморщенням нирки:
324. Аномалія розташування (дистопія) нирок, яка зустрічається найчастіше та є найскладнішою:
325. Ворота нирки при мисковій дистопії найчастіше звернені до:
326. Найхарактерніший симптом мискової дистопії нирки:
327. Найточніший метод діагностики перехресної дистопії нирок:
328. Захворювання, що найчастіше виникає в дистопійованій нирці:
329. Провідна форма нирок, які зрослися полюсами:
330. Провідне захворювання підковоподібної нирки:
331. Характерна ознака підковоподібної нирки на оглядових рентгенограмах:
332. Характерна ознака мультілокулярної кісти нирки на екскреторних урограмах:
333. Пальпаторна ознака полікістоза нирок:
334. Провідне захворювання, яке ускладнює полікістоз нирок:
335. Характерні симптоми полікістоза нирок:
336. Показання для оперативного лікування хворих на полікістоз нирок:
337. Провідна аномалія кількості сечоводів:
338. Показання для оперативного лікування подвоєння нирок:
339. Дивертикул сечовода виявляють найчастіше:
340. Головна причина утворення уретероцелє:
341. Основний метод лікування уретероцелє:
342. Провідний симптом позасечоміхурової ектопії війстя сечовода
343. Найчастіша локалізація клапанів сечовипускного каналу:
344. Основний метод виявлення клапана уретри:
345. Патогномонічний симптом гіпертрофії сім'яного горбика:
346. Основний метод виявлення гіпертрофії сім'яного горбика:
347. Переважна локалізація вродженої облітерації уретри:
348. Спосіб відведення сечі при облітерації на значній відстані:
349. Патогномонічний симптом вродженого дивертикула уретри:
350. Дивертикули сечового міхура найчастіше знаходяться:
351. Основний симптом дивертикула сечового міхура:
352. Основні симптоми гіпертрофії міжсечовидної зв'язки:
353. Хірургічне лікування гіпертрофії міжсечовидної зв'язки:
354. Цистоскопічна картина контрактури шийки сечового міхура:
355. Провідна причина інтравезікальної обструкції:
356. Характерні ознаки контрактури шийки сечового міхура на уретероцистограмі:
357. Провідний тип клапанів сечівника:
358. Найзручніша операція при ектопії війстя сечовода в пряму кишку:
359. Провідна причина стаза сечі у хворих з підковоподібною ниркою:
360. Загальна ознака всіх форм гіпоспадії:
361. Характерна ознака гіпоспадії без гіпоспадії:
362. Показання до операції з приводу епіспадії:
363. Оптимальний термін хірургічної корекції гіпоспадії:
364. Провідний вид пластики сечівника при гіпоспадії:
365. Провідна методика хірургічної корекції гіпоспадії:
366. Найскладніша форма епіспадії у хлопчиків:
367. Провідна форма епіспадії:
368. Найбільш характерна ознака епіспадії у хлопчиків:
369. Найбільш поширена форма епіспадії у дівчаток:
370. Найдоречніша операція при корекції епіспадії:
371. Оптимальний вік хірургічного усунення фімоза
372. Оптимальний вік для виконання орхопексії при крипторхізмі:
373. Доцільне розташування хворого для одягання бандажа:
374. Найінформативніший метод диференціації нефроптоза та дистопії:
375. Найдоцільніший спосіб лікування ідиопатичного варикоцелє:
376. Провідна патогенетична причина так званого ідиопатичного варикоцелє:
377. Що обумовлює венну гіпертензію в нирках?
378. Провідна причина правобічного варикоцелє:
379. Зникнення варикоцелє в горизонтальному стані хворого вказує на:
380. Найпоширеніший метод лікування ідиопатичного варикоцелє:
381. Раціональне розташування хворого під час одягання бандажа з приводу нефроптоза:
382. Найпоширеніше ускладнення нефроптоза:
383. Найчастіше бактеріємічний шок розвивається у:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів