Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

2. "2. Клінічна фізіологія органів сечостатевої системи."


9. Гомеостаз це:
10. Компоненти гомеостазу:
11. Органи та системи, які забезпечують гомеостаз:
12. Прототип гомеостазу:
13. Основні складові гомеостазу:
14. Частка води в організмі людини:
15. Місце знаходження води в організмі:
16. Кількість води в позаклітинному середовищі:
17. Кількість води в клітинах тканин:
18. Переважаючі іони внутрішньоклітинної рідини:
19. Переважаючі іони позаклітинної рідини:
20. Механізм, що забезпечує розподіл електролітів та води в організмі
21. Осмотичний тиск обумовлюється:
22. Сили, які забезпечують розподіл електролітів та води в організмі:
23. Основний показник осмотичного тиску:
24. Функція нирок:
25. Сеча - це:
26. Достатня кількість нефронів, яка забезпечує нормальну функцію нирок:
27. Особливості будові ниркового клубочка:
28. Основна функція клубочка:
29. Головна функція юкста-гломерулярного комплекса (ЮГК):
30. Механізм фільтрації:
31. Механізм секреції та реабсорбції:
32. Основні умови забезпечення фільтрації:
33. Прямі діуретичні засоби:
34. Нормальні показники ниркового кровообігу:
35. Кількість ультрафільтрату (первинної сечі) в 1 хв.:
36. Місце та механізм впливу мінералокортикоїдів:
37. Місце та механізм впливу антидіуретину:
38. Механізм формування нормального діурезу:
39. Добова потреба нирок у кисні:
40. Осмолярність позаклітинної рідини
41. Механізм виведення водневих іонів ниркою:
42. Механізм уродинаміки:
43. Функція сечового міхура:
44. Функція уретри
45. Механізи сечовипуску:
46. Фізіологічна місткість сечового міхура:
47. Основна ознака нормального сечовипуску:
48. Ведучий внутрішній статевий орган чоловіка:
49. Функція сім'яних міхурців:
50. Функція передміхурової залози:
51. Функція яєчка:
52. Фукція прутня:
53. Кислотно-лужна рівновага регулюється:
54. Механізм регуляції сталості тканинної рідини:
55. Найважливіший буфер внутрішнього середовища:
56. Концентрація водневих іонів (Н+) у внутрішньому середовищі організму:
57. Механізм регуляції ниркою водневих іонів в організмі:
58. Основний внутрішньонирковий процес:
59. Основний внутрішньонирковий процес:
60. Основна структура нефрона
61. Основний гормон, який приймає участь в формуванні діурезу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів