Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

15. "15. Трансфузіологія"


1316. Різновиди антитіл, які обумовлюють реакцію конглютинації:
1317. Термін зберігання еритроцитарної маси з консервантом при +4 гр.С:
1318. Максимальний термін зберігання заморожених еритроцитів придатних для трансфузії:
1319. Припустимий термін відкритого зберігання еритроцитів при +4 гр.С:
1320. Кількість крові, еритроцитарної маси або плазми, які вводяться при виконанні біологічної проби:
1321. Початкові клінічні симптоми ускладнення, пов'язаного з переливанням крові, несумісної за системою АВС:
1322. Переливання нативної крові виправдано при:
1323. Позитивна біологічна проба свідчить про:
1324. При макроскопічній оцінці якості консервованої крові необхідно з'ясувати:
1325. Основні переваги еритроцитної маси в порівнянні з нативною кров'ю:
1326. Основні показання до застосування свіжозамороженої плазми:
1327. Причини, які обмежують використання прямого переливання крові:
1328. Переваги метода трансфузії свіжоконсервованої крові над прямим переливанням крові донора:
1329. Лікувальна дія плазмофереза:
1330. Трансфузійні середовища, які дають оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційних кровотечах:
1331. Трансфузійні препарати, які ефективно усувають порушення мікроциркуляції:
1332. Трансфузійні препарати, яким властива найкраща здатність до дезінтоксикації:
1333. Основні симптоми гіповолемії:
1334. Завдання трансфузійного методу лікування гострої втрати крові:
1335. Важкий ступень дегідратації розвивається внаслідок втрати:
1336. Хірургічні методи дезінтоксикації:
1337. Трансфузійні середовища, якими користуються для керування гемодилюцією:
1338. Найоптимальніший спосіб гемотрансфузії:
1339. Профілактика ДВЗ - синдрома здійснюється завдяки:
1340. Профілактика інфікування вірусами гепатитів "В", "С" та "Е", та ретровірусами:
1341. Кількість поліглюкіну, яку необхідно ввести для виконання біологічної проби:
1342. Найефективніший з препаратів крові при стафілококовому сепсисі у дорослих
1343. Чи показана гемотрансфузія при залізодефіцитній анемії?
1344. Оптимальні дози свіжозамороженої плазми при лікуванні ДВЗ-синдрому:
1345. Геморагічний синдром для якого властиво збільшення часу згортання крові:
1346. Захворювання крові спадкового характеру:
1347. Для гемофілії А є характерним дефіцит:
1348. Гемофілія "В" характеризуєтьсч дефіцитом:
1349. Основний симптом зовнішньоочеревинного розриву сечового міхура:
1350. Симптоми внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів