Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

14. "14. Анестезіологія"


1283. Найхарактерніша зміна гомеостазу в урологічних хворих, які оперуються:
1284. Найчастіше порушення сталості об'єму рідини в організмі урологічних хворих, які оперуються:
1285. Найчастіше порушення сталості складу рідин в урологічних хворих, які оперуються:
1286. Найчастіше порушення сталості рН позаклітинної рідини в урологічних хворих, які оперуються:
1287. Основні патологічні зміни у хворих з ізотонічною дегідратацією:
1288. Основні патофізіологічні зміни у хворих з гіпопротеінемією:
1289. Основні патофізіологічні зміни в нирках у хворих з декомпенсованим метаболічним ацидозом:
1290. Основні патофізіологічні зміни у хворих з гіпокаліємією:
1291. Вид знеболення, який найчастіше застосовується в урологічній практиці:
1292. Вид знеболення, який найчастіше застосовують в урологічній практиці:
1293. Різновид місцевого знеболення, який найчастіше застосовується при маніпуляціях з уретрою:
1294. Найчастіше показання до поверхневого знеболення:
1295. протипоказання для інфільтративної анестезії:
1296. Найчастіше показання для блокади за Лоріном-Епштейном:
1297. Протипоказання для блокади за Лоріном-Епштейном:
1298. Особливості епідурального знеболення:
1299. Переваги епідурального знеболення:
1300. Абсолютне протипоказання до епідуральної анестезії:
1301. Ускладнення місцевого знеболення:
1302. Найпоширеніший вид знечулення (наркозу):
1303. Абсолютні протипоказання для ендотрахеального знечулення:
1304. Переваги ендотрахеального знечулення:
1305. Результати обстеження, які необхідні напередодні операції:
1306. Найважливіші завдання комплексної підготовки урологічного хворого до операції:
1307. Абсолютні показання для усунення дефіциту об'єму рідини у хворого напередодні операції:
1308. загальна втрата організмом рідини визначається за:
1309. основна мета премідикації:
1310. В післяопераційному періоді лікар-анестезіолог зобов'язаний:
1311. Найбільш точний метод оцінки втрати крові в ході операції:
1312. Дефіцит ОЦК, який є показанням до гемотрансуфузії та переливання плазмозамінників:
1313. Контроль стану функції нирок в післяопераційному періоді:
1314. Виявлення антитіл до антигену системи резус в сироватці свідчить про:
1315. Різновиди антитіл, які забезпечують реакцію аглютинації:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів