Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


104. Урологія

12. "12. Питання нефрології"


1141. Механізми розвитку ГНН на грунті преренальних факторів:
1142. Субренальні етіологічні фактори ГНН:
1143. Клінічні особливості ГНН:
1144. Строки відновлення самостійного сечопуску після пластики міхурово-піхв'яних нориць:
1145. Стадії клінічного перебігу ГНН:
1146. Провідні клінічні прояви ГНН в початковій стадії:
1147. Основний принцип оперативного лікування функціональної недостатності міхурово-сечівникового сегменту:
1148. Причини утворення сечостатевих нориць при затяжних пологах:
1149. Основні клінічні прояви ГНН в олігоанурічній стадії:
1150. Основні клінічні прояви ГНН в олігоанурічній стадії:
1151. Основні клінічні прояви ГНН в І фазі стадії відновлення діурезу:
1152. Основні клінічні прояви ГНН в ІІ фазі стадії відновлення діурезу:
1153. Діагностика ГНН:
1154. Основний лабораторний показник ГНН:
1155. Рентгенологічна діагностика ГНН:
1156. Принципи антибактеріальної терапії хворих на ГНН в олігоанурійній стадії:
1157. Клінічні прояви позаклітинної дегідратаціїпри ГНН:
1158. Принципи лікування позаклітинної дегідратації при ГНН:
1159. Основні клінічні ознаки клітинної дегідратації при ГНН:
1160. Основні ознаки позаклітинної гіпергідратації при ГНН:
1161. Лікування позаклітинної гіпергідратації при ГНН:
1162. Лікування клітинної гіпергідратації при ГНН:
1163. Основний метод лікування гіперкаліємії при ГНН:
1164. Корекція кислотно-лужного стану при ГНН:
1165. В стадії відновлення діурезу хворому з ГНН загрожує:
1166. Основні клінічні ознаки гіперкаліємії при ГНН:
1167. Основні клінічні ознаки гіпокаліємії:
1168. Лікування ГНН на стадії шоку:
1169. Лікувальні заходи при ГНН внаслідок отруєння:
1170. Основні заходи при ГНН внаслідок крововтрати:
1171. Основні лікувальні заходи при ГНН на грунті гемотрансфузійного шоку:
1172. Основні лікувальні заходи при ГНН на грунті гострої дегідратації:
1173. Основні лікувальні заходи при ГНН внаслідок бактеріемічного шоку:
1174. Основні показання до гемодіалізу:
1175. Протипоказання до гемодіалізу:
1176. Ефективність гемодіалізу:
1177. Найбільш важкі ускладнення гемодіалізу:
1178. Профілактика ускладнень гемодіалізу:
1179. Протипоказання до перітонеального гемодіалізу:
1180. Ефективність перітонеального діалізу:
1181. Основне ускладнення перітонеального діалізу:
1182. Гемосорбція основана на:
1183. Основні показання до гемосорбції:
1184. Заходи при субренальній ГНН:
1185. Хронічна ниркова недостатність (ХНН) - це:
1186. Обструктивні нефропатії, які викликають ХНН:
1187. Найбільш поширені вроджені аномалії, які викликають ХНН:
1188. Компенсаторні механізми в нирках, які зумовлюють довготривалий перебіг ХНН:
1189. Причини токсикозу при ХНН:
1190. Особливості клінічного перебігу ХНН:
1191. Основні прояви ХНН в ЗЗ латентній стадії:
1192. Основні клінічні прояви ХНН в компенсаціній стадії:
1193. Основні клінічні прояви ХНН в інтермітуючій стадії:
1194. Основні клінічні прояви ХНН в термінальній стадії:
1195. Причини, які сприяють анемії та підвищенню ШОЕ у хворих на ХНН:
1196. Методи раннього виявлення ХНН:
1197. Методи діагностики ХНН:
1198. Основний принцип в діагностиці ХНН:
1199. Раціональне споживання білка при ХНН:
1200. Основний засіб корекції гіпокаліємії при ХНН:
1201. Особливості антибактеріальної терапії при ХНН:
1202. Стимуляція діурезу при ХНН:
1203. Адекватний контроль ефективності діуретичних заходів при ХНН:
1204. Корекція гіперкаліємії при ХНН:
1205. Корекція порушення кислотно-лужної рівноваги при ХНН:
1206. Оптимальний серцевий глюкозид, який використовують при ХНН:
1207. Гормонотерапія при ХНН:
1208. Протипоказання для проведення гемодіалізу хворим на ХНН:
1209. Показання до перітонеального діалізу при ХНН:
1210. Протипоказання до перітонеального діалізу:
1211. Показання до гемосорбції:
1212. Середня тривалість життя хворих після пересадки нирки:
1213. Етіопатогенетичний підхід до лікування хворих на ХНН внаслідок обструктивних уропатій:
1214. Головна діагностична ознака ГНН в олігоанурічній стадії:
1215. Головні патологічні зміни в легенях у хворих з термінальною стадією ХНН:
1216. Головні патологічні зміни в серцево-судинній системі у хворих з термінальноюстадією ХНН:
1217. Головна причина розвитку анемій у хворих на ХНН:
1218. Головний патогенетичний фактор вазоренальної гіпертонії:
1219. Головний патогенетичний фактор вазоренальної гіпертонії:
1220. Головний патогенетичний фактор вазоренальної гіпертонії:
1221. Головний патогенетичний фактор вазоренальної гіпертонії:
1222. Головний патогенетичний фактор вазоренальної гіпертонії:
1223. Головний патогенетичний фактор вазоренальної гіпертонії при нефроптозі:
1224. Головний вид ренальної гіпертонії при нефроптозі:
1225. Головний етіологічний фактор ренальної гіпертонії:
1226. Головний патогенетичний фактор ренальної гіпертонії:
1227. Головний патогенетичний фактор ренальної гіпертонії:
1228. Урологічні захворювання, при яких можлива гіпертонія:
1229. Урологічні захворювання, при яких можлива гіпертонія:
1230. Урологічні захворювання, при яких можлива гіпертонія:
1231. Види вазоренальної гіпертонії:
1232. Вид вазоренальної гіпертонії:
1233. Засіб лікування ренальної гіпертонії при нефролітіазі:
1234. Принцип лікування ренальної гіпертонії при полікістозі:
1235. Принципи лікування ренальної гіпертонії при гіпоплазії нирки:
1236. Результат існуючого оперативного лікування реноваскулярної гіпертонії при двобічному процесі:
1237. Найвища ефективність сучасного лікування ренальної гіпертонії досягається у випадках:
1238. Засоби лікування ренальної гіпертонії при пухлинному процесі:
1239. Характерні особливості оклюзивних процесів при вазоренальній гіпертонії:
1240. Головний метод лікування оклюзивної вазоренальної гіпертонії:
1241. Головний радикальний вид хірургічного лікування вазоренальної гіпертонії:
1242. Рівень стандартної скелетотопії воріт правої нирки відповідає рівню:
1243. Синтопія передньої поверхні правої нирки:
1244. Одна з головних клінічних форм нефрогенної артеріальної гіпертензії:
1245. Урологічні захворювання, за яких можлива артеріальна гіпертензія:
1246. Урологічні захворювання, за яких можлива артеріальна гіпертензія:
1247. Головний патогенетичний фактор реноваскулярної гіпертензії:
1248. Найбільш типовий характер перебігу реноваскулярної гіпертензії:
1249. Вид реноваскулярної гіпертензії, який зустрічається найчастіше:
1250. Найефективніший метод лікування нефрогенної артеріальної гіпертензії, зумовленої однобічним пієлонефритом:
1251. Основне завдання анестезіології:
1252. Особливості урологічних хворих, які оперуються:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів