Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


1. Акушерство і гінекологія

1. "Акушерство та гінекологія"


1. Антенатальна смерть плоду означає смерть
2. Точне визначення аборту - це переривання вагітності
3. Показник мертвонародженості - це число випадків смертей плодів на
4. Перинатальна смертність - це
5. Показник ранньої неонатальної смертності виражається відношенням числа дітей, що загинули протягом 0-7 доби життя до
6. Показник неонатальної смертності найбільший під час
7. Характерні риси жіночого таза:
8. Фізіологічні "затвори" по Додерлейну
9. Розміри площини широкої частини порожнини таза
10. Розміри площини виходу малого таза
11. Підвішуючий аппарат матки та її додатків
12. Розміри площини входу в малий таз
13. Розміри площини входу в малий таз
14. Найменший діаметр малого таза, що має важливе значення в акушерстві - це відстань між
15. Адекватність розмірів входу в таз може бути встановлена шляхом виміру
16. Нисхідні гілки сідничних кісток у жіночому тазі з'єднуються під кутом
17. М'язи, що складають ІІІ поверх тазового дна:
18. Верхня анатомічна границя малого таза проходить по
19. Площина входу в таз проходить через
20. Площина широкої частини порожнини таза проходить через:
21. Площина вузької частини порожнини таза проходить через
22. Площина виходу малого таза проходить через
23. Розміри площини входу в малий таз:
24. Розміри площини вузької частини порожнини малого таза:
25. Підтримуючий апарат матки:
26. Підвищуючий апарат матки, та її додатків:
27. Фіксуючий апарат матки:
28. Фізіологічні "перешкоди" по Додерлейну:
29. Судини, що перехрещуються із сечоводами:
30. Вкажіть розміри площини широкої частини порожнини таза
31. Вкажіть розміри площини виходу малого таза
32. З дефектом злиття мюллерових ходів НЕ зв'язані
33. До басейну внутрішньої повздошньої вени відносяться наступні венозні сплетіння:
34. До басейну внутрішньої повздошньої вени відносяться наступні венозні сплетіння:
35. До додаткових джерел кровопостачання органів малого тазу, КРІМ внутрішньої підчревної артерії, відносяться:
36. Статевий нерв є однією з основних галузей:
37. Найбільш важливими гілками статевого нерва є:
38. Основний колектор лімфи від внутрішніх статевих органів:
39. Техніка пудендальної анестезії передбачає:
40. Кровопостачання піхви здійснюється за рахунок гілок:
41. Вкажіть правильні анатомо-морфологічні ознаки піхви:
42. Фіксуючий апарат внутрішніх статевих органів жінки складається з:
43. Підвищуючий апарат статевих органів жінки об'єднує:
44. Прямокишечно-піхвова перепонка включає наступні тканини:
45. До першого поверху м'язів тазового дна відносяться:
46. Підвішуючий апарат матки - це:
47. Фіксуючий апарат матки:
48. Третій поверх м'язів тазового дна - це:
49. Для фізіологічної вагітності характерно
50. Для фізіологічної вагітності характерно ШОЕ
51. Для фізіологічної вагітності характерно
52. Концентрація заліза в сироватці крові в жінок в нормі
53. Гематокрит в нормі в невагітних жінок складає:
54. Гематокрит в нормі при вагітності у 26-27 тижнів складає:
55. Гематокрит в нормі у вагітних з терміном 38-40 тижнів складає
56. Середній ОЦК у невагітних жінок в мл на 1 кг маси тіла
57. Середній ОЦК у вагітних жінок у ІІІ триместрі в мл на 1 кг маси тіла
58. Для оцінки ступеня зрілості плоду використовують показники навколоплідних вод
59. Збільшення оптичної щільності навколоплідних вод спостерігається при
60. Для діагностики відходження навколоплідових вод неінформативне
61. При дослідженні навколоплідних вод НЕ МОЖНА визначити
62. Для вагітності характерно
63. Лейкопенія може бути зумовлена:
64. Нормальний рівень гемоглобіну в жінок
65. Кров 0(І) містить:
66. Які загальні антигени утримуються в еритроцитах і лейкоцитах:
67. Вкажіть правильні твердження у відношенні цоліклонов анти-а анти-в:
68. При визначенні групи крові цоліклонами, якщо група 0(І):
69. При визначенні групи крові цоліклонами, якщо група А(ІІ):
70. При визначенні групи крові цоліклонами, якщо група В(ІІІ):
71. При визначенні групи крові цоліклонами, якщо група АВ(ІV):
72. Кров А(ІІ) містить:
73. Кров У(ІІІ) містить:
74. Кров АВ(ІV) містить:
75. Вкажіть достовірну ознаку гіпоксії плоду в пологах за даними КТГ
76. Монотонний базальний ритм на кардіотокограмі є показник
77. Виражені ознаки гіпоксії плоду за даними КТГ у другому періоді пологів
78. Імунологічні методи діагностики ранніх термінів вагітності
79. Вкажіть правильні твердження відносно хоріогонадотропину
80. Ультразвукове дослідження під час вагітності
81. Ворушіння здорового плоду
82. Для оцінки реактивності плоду визначають
83. Методи дослідження, застосовувані для діагностики захворювань сечовидільної системи у вагітних:
84. Для елімінації меконія з амніальної порожнини при живому плоді потрібно
85. Можливі ускладнення амніоскопії:
86. Об'єм інформації, одержуваний при амніоскопії:
87. Періодичність проведення амніоскопії наприкінці вагітності високого ризику:
88. Дані амніоскопії є провідними при діагностиці:
89. Медикаметозні методи знеболювання пологів:
90. До медикаметозних методів знеболювання відносять:
91. Інгаляційні анестетики можна застосовувати для знеболювання:
92. Неінгаляційні анестетики застосовують для знеболювання:
93. До загального знеболювання відносять:
94. Переваги епідуральної анестезії в пологах:
95. Покази до застосування епідуральної анестезії в пологах:
96. Найменший вплив на плід здійснює:
97. Пригнічуюча дія на матку робить:
98. Естріол сечі який екскретується під час вагітності, синтезується у плаценті головним чином в
99. Наприкінці 28 тижня вагітності плід важить
100. Затримка натрію під час вагітності може привести
101. Прогестерон НЕ може синтезуватися
102. У крові при нормальній вагітності відбуваються наступні зміни
103. Для нормальної вагітності НЕ характерно
104. Рутинні лабораторні дослідження під час вагітності:
105. При вагітності збільшується
106. Надлишкове паління при вагітності може привести до
107. Плацента НЕ є бар'єром для
108. Речовини, що проникають через плаценту шляхом простої дифузії
109. НЕ є тератогенними для людини:
110. Кровообіг у матці наприкінці доношеної вагітності:
111. Артеріальна кров матері насичена киснем приблизно на
112. Імплантація заплідненої клітки відбувається
113. Речовини, що утримуються у плоді в більш низькій концентрації, чим у матері
114. Речовини, що транспортуються через плаценту шляхом полегшеної дифузії
115. Головне джерело енергії для зростаючого плоду
116. Характерні в нормі для дорослих елементи системи кровообігу:
117. Середня тривалість гестаційного строку плоду:
118. Фізіологічні зміни під час вагітності:
119. Найбільший рівень об'єму плазми у вагітної спостерігається в терміни
120. Кардіопульмональні симптоми у жінок з нормальною вагітністю
121. Розм'якшення матки під час вагітності
122. Під час вагітності в нормі у яєчниках можна знайти наступні зміни:
123. Кров'яне русло плоду відділене від материнського
124. Значне збільшення титру хоріонічного гонадотропину спостерігається
125. Висота дна матки відповідно до місяців вагітності знаходиться
126. Ретроверзія вагітної матки може супроводжуватися
127. Кровообіг через плаценту є адекватним при артеріальному тискові у матері:
128. Тиск крові під час вагітності
129. Показник клубочкової фільтрації в ІІ триместрі вагітності:
130. Зміни у вуглеводному обміні при нормальній вагітності:
131. Через плацентарний бар'єр НЕ проходить:
132. Фізіологічні зміни, що виникають під час вагітності:
133. Під час останнього триместру вагітності спостерігається
134. Стосовно вагітної матки прогестерон
135. Через плаценту погано проходять:
136. Передбачувані місця синтезу естрогенів:
137. Естрогени НЕ впливають на
138. Прогестерон головним чином виробляється
139. Найбільш відомі метаболіти прогестерона:
140. Дія прогестерона зумовлює
141. Гормоном гіпофіза є
142. Єдиний гормон, щодо якого не доведено, що він синтезується плацентою:
143. Наприкінці вагітності прогестерон крові метаболізується
144. Достовірні тести вагітності:
145. Збільшення об'єму крові НЕ характерно
146. Достовірні ознаки вагітності:
147. НЕ проходять через плаценту
148. Позитивний тест на вагітність Галлі-Майніні характеризується
149. Синдром нижньої порожнинної вени виявляється
150. Профілактика синдрому нижньої порожнинної вени під час кесарського розтину:
151. Найбільш виражене збільшення вагітної матки настає
152. Швидкість кровообігу в матці при доношеній вагітності
153. Ендокринні зміни в організмі жінки наприкінці вагітності:
154. Об'єм амніотичної рідини при доношеній вагітності:
155. За весь період вагітності від зачаття до терміну пологів ємкість матки збільшується приблизно в
156. Вага матки до терміну доношеної вагітності складає приблизно:
157. Збільшення розмірів матки під час вагітності відбувається в зв'язку з
158. Протягом перших декількох тижнів вагітності стимулом для росту матки є
159. Нормальна життєдіяльність незаплідненої яйцеклітини зберігається
160. Запліднене яйце імплантується в ендометрії
161. Імплантація плодового яйця відбувається на стадії утворення
162. Термін "трофобласт" відноситься
163. Визначальним терміном, що відноситься до плаценти людини, є
164. Велика частина материнської артеріальної крові проникає в міжворсинчатий простіру через
165. Пуповина в нормі містить
166. Термін "пологи" НЕ відноситься до віку плоду
167. Перехід поживних речовин із крові матері у кров плода через плацентарний бар'єр має місце
168. В нормі після пологів атрофіруються кровеносні судини плоду:
169. Фактори, що сприяють низькому вмісту кисню в крові плода:
170. Гемоглобін плода характеризується
171. Метод здійснення обміну газами (кисень і вуглекислий газ) між плодом і матір'ю:
172. Загальний приріст ОЦК до моменту пологів досягає
173. Величина ОЦК у вагітної до початку пологів досягає
174. Величина ОЦК у вагітної з нефропатією до початку пологів складає
175. В ІІ-ій половині вагітності розвивається фізіологічна:
176. АТ у вагітних в нормі:
177. Вагітність протікає на фоні:
178. Максимальні показники гіперкоагуляції спостерігаються:
179. Залізо з материнських депо при вагітності використовується в основному:
180. Продукцію еритроцитів кістковим мозком при вагітності стимулюють:
181. Фізіологічними при прогресуючій вагітності в ІІІ триместрі є наступні показники:
182. Вкажіть на шкалі межі коливань "норми" гемоглобіну поза вагітністю:
183. Зміна функції печінки у вагітних:
184. Зміна в діяльності органів травлення під час вагітності:
185. Під час вагітності спостерігаються зміни уродинамики верхніх сечових шляхів:
186. Порушення гегодинамики нирок під час вагітності:
187. Які фізіологічні зміни в системі дихання і газообміну спостерігаються під час вагітності:
188. Фізіологічно розвиваюча вагітність супроводжується:
189. Тривалість ІІ періоду пологів у багатородивших:
190. Тривалість ІІ періоду пологів у першородячих:
191. Тривалість ІІІ періоду пологів:
192. Для правильного ведення І періоду пологів необхідно
193. Середня тривалість пологів у першородячих:
194. Кровообіг в матці під час її скорочення в пологах
195. Середня вага плаценти при доношеній вагітності:
196. Розкриття шийки матки цілком закінчено, коли діаметр зовнішнього вічка має в розмірі
197. Характер зміни об'єма дна і тіла матки в І періоді пологів
198. Початок повного розкриття шийки матки вказує на
199. Допологовий розрив оболонок може привести до
200. Третій період пологів починається з
201. Відділення плаценти відбувається в
202. Зміна об'єму крові матері в пологах при піхвовому родорозрішенні і у післяпологовому періоді полягає в
203. Латентна фаза пологів - це проміжок часу
204. Сама тривала фаза в плині пологів:
205. В результаті ретраrції м'язових волокон матки здійснюється:
206. Клінічні ознаки початку ІІ періоду пологів:
207. Про закінчення І періоду пологів свідчать
208. Після народження дитини відділення плаценти завершується під впливом
209. Спроби виділити плаценту до її повного відділення можуть привести до
210. Сама рання ознака відділення плаценти:
211. При задньому виді потиличного передлежання доцільно вдатися до
212. Відношення подовжньої осі плоду до осі матки визначається терміном:
213. Мінімальна вага доношеного немовляти:
214. Найбільший діаметр голівка плоду має в
215. Найменший діаметр голівка плоду має в
216. Середній лобово-потиличний діаметр голівки в доношеного немовляти:
217. Окружність голівки плоду в 33 см відповідає розміру:
218. Окружність голівки плоду в 34 см відповідає розміру:
219. Окружність голівки плоду в 41-42 см відповідає розміру:
220. Згинання голівки плоду відбувається:
221. Механізм, за допомогою якого передлегла частина плоду вступає у вхід в таз, називається:
222. Положення плоду визначають терміни:
223. Під членорозміщенням плоду розуміють відношення
224. Частина плоду, що першою опускається в порожнину таза, визначає
225. Середній біпарієнтальний діаметр голівки доношеного немовляти:
226. Голівка, прорізуючись при передньому виді потиличного передлежання, фіксується місцем:
227. Орієнтована лінія при задньому виді ІІ позиції головних передлежань проходить через розмір таза:
228. Орієнтована лінія при передньому виді ІІ позиції передлежань проходить через розмір таза:
229. Орієнтирна лінія при задньому виді І позиції головних передлежань проходить через розмір таза:
230. Найбільш частий результат пологів у задньому виді потиличного передлежання:
231. Якому положенню голівки плоду відповідають слідуючі дані піхвового дослідження: Піхвовому дослідженню доступний: нижній край лонного зчленування, куприк (з затрудненням визначити крижово-куприкове зчленування).Орієнтирів.лінія в прямому розмірі таза:
232. Орієнтирна лінія при передньому виді І позиції головних передлежань проходить через розмір таза:
233. Якому положенню голівки плоду відповідають наступні дані піхвового дослідження: Визначається нижня половина лонного зчленування, ІV - V крижові хребці і куприк.Голівка нерухома.Орієнтирна лінія в одному з косих розмірів таза:
234. Якому положенню голівки плоду відповідають дані піхвового дослідження:Уся крижова впадина вільна для дослідження, мис можна досягти прям.пальцем; внутрішня поверхня лонн.сполучення, термінал. лінія досягається дослідженням на всьому протязі.Голівка відшто
235. Наступні розміри відповідають формі таза: D.sріпаrиm 25 - 26, D.сrіstаrиm 28 - 29, D.trосhапtеrіа 31 - 32, розмір Боделока 20 - 21
236. Голівка, прорізуючись при задньому виді потиличного передлежання, фіксується:
237. Розміри голівки зрілого доношеного плоду:
238. Якому розміру голівки відповідає окружність її в 32 см ?
239. Границя фізіологічної крововтрати в ІІІ періоді пологів:
240. Варіанти патологічного прикріплення плаценти, при яких показане видалення матки:
241. При затримці в матці плаценти, що відокремилася, потрібно скористатися прийомами:
242. Максимальна тривалість ІІІ періоду пологів в нормі:
243. Термін очікування при відсутності ознак відділення плаценти без кровотечі в ІІІ періоді пологів:
244. По характеру розвитку родового акта можна виділити:
245. За часом настання пологи можуть бути:
246. По темпу родової діяльності розрізняють:
247. Після відділення плаценти настає
248. Ступені зрілості шийки матки:
249. Ознаки, що враховуються при оцінці зрілості шийки матки:
250. Регуляція родової діяльності здійснюється
251. При визначенні ступеня зрілості шийки матки враховують:
252. При клінічній оцінці динаміки пологів враховують:
253. Тривалість латентної фази пологів НЕ ЗАЛЕЖИТЬ від
254. Максимальна тривалість перейми в І періоді пологів
255. Середня тривалість перейми в ІІ періоді пологів
256. Вітамін С
257. Вітамін В1
258. Іони кальцію
259. На розвиток родової діяльності НЕ впливає
260. Прогестерон
261. Серотонин
262. Окситоцин
263. Простагландини Е и F
264. Для визначення ступеня збудження матки застосовують
265. Готовність матки до пологів НЕ МОЖНА визначити за даними
266. Яке твердження про дію естрогенів є Неправильним
267. Початком І періоду пологів прийнято вважати
268. Нормальний прелімінарний період характеризується
269. Післяпологовий період продовжується:
270. У післяпологовому періоді клітини міометрія піддаються:
271. У післяпологовому періоді в матці відбувається процес:
272. В післяпологовому періоді у молочних залозах відбувається:
273. Епітелізація стінок порожнини матки завершується:
274. Формування шийки матки в післяпологовому періоді відбувається:
275. Кров'яні виділення в післяпологовому періоді не є патологією:
276. Після пологів статеве життя дозволяється:
277. Кров'яні лохії не згортаються через:
278. До кінця І доби післяпологового періоду внутрішнє маткове вічко
279. За одну добу у післяпологовому періоді висота стояння дна матки
280. Не впливають на темп інволюції матки в післяпологовому періоді:
281. При фізіологічному протіканні післяпологового періоду порожнина матки стерильна
282. У ранньому післяпологовому періоді дно матки визначається
283. Післяпологові лохії -
284. Лактація здійснюється під впливом
285. Нагрубання молочних залоз звичайно відбувається
286. Для перших днів фізіологічного післяпологового періоду НЕ характерно:
287. Калорійність добового раціону матері, що модує, повинна складати:
288. У раціоні матері, що годує, повинні бути
289. У раціоні матері, що годує, необхідні жири
290. У раціоні матері легкозасвоюючі вуглеводи (цукор)
291. Потреба в рідині у жінки, що годує, складає
292. Вміст вітамінів у раціоні матері, що годує, повинен бути
293. Інволюція матки відбувається швидше
294. НЕ впливає на трансплацентарний перехід еритроцитів плоду в кров матері
295. Гемолітична хвороба плоду розвивається внаслідок
296. Гемолітична хвороба плоду НЕ може розвитися, якщо
297. Яке позначення НЕ відноситься до резус-фактора людини
298. При яких варіантах груп крові частота гемолітичної хвороби немовляти найбільша
299. Групові антигени виявляють в еритроцитах зародка або плоду з
300. НЕ відноситься до причини Аво-ізосенсибілізації
301. Які антигени може містити кров Rh-негативних людей
302. Який різновид Нr-антигена викликає гемолітичну хворобу плоду
303. Rh-фактор виявляють у плода в термін
304. В крові Rh-негативної людини антитіла стосовно Rh-фактора
305. В патогенезі гемолітичної хвороби плоду мають значення
306. До клінічних форм мБН НЕ відноситься
307. Показники білірубіна при жовтяничній формі мБН
308. Rh-антитіла, що циркулюють у крові плоду
309. Кров резус-негативних людей
310. При якому рівні білірубіна в крові новонародженого ризик "ядерної" жовтяниці стає значним
311. Самий чуттєвий прогностичний тест, що дозволяє антенатально визначити степінь гемолітичної хвороби плоду
312. Найбільш чуттєвий прогностичний тест при резус-конфліктній вагітності
313. Частота резус-позитивного фенотипу в людини складає
314. Амніоцентез
315. Ускладнення трансабдомінального амніоцентезу
316. Для оцінки важкості ГБН по аналізу навколоплідних вод Значення не мають
317. При ізоіммунному конфлікті по Rh-факторі важкі форми гБН виникають частіше, якщо
318. Критичний рівень непрямого білірубіна в немовляти, при якому розвивається "ядерна" жовтяниця
319. Симптоми важкої форми ГБН
320. Достовірні ознаки набрякової форми гемолітичної хвороби плоду при Узд^-дослідженні
321. Амніоцентез для діагностики гемолітичної хвороби плоду
322. Передбачуваний механізм дії анти-д-іммуноглобуліна в організмі Rh-негативної породіллі:
323. Терміни постнатального введення анти-д-іммуноглобуліна для оптимального впливу:
324. НЕ показане введення анти-д іммуноглобуліна при відсутності повних антитіл:
325. Перед введенням людського анти-д-Rh-іммуноглобуліну для попередження Rh-сенсибілізації в післяпологовому періоді повинні бути дотримані наступні умови:
326. Яке з наступних станів не зв'язане з іммуноконфліктом по Rh-факторі:
327. В доношенної дитини через добу після пологів з'явилася помірна жовтяниця.Мати-першовагітна, гр.крові О(І) Rh-від'ємна, гр.крові В(ІІІ) Rh+додатня.Пряма проба Кумбса з кров'ю пуповини негативна, у матері немає антирезусних антитіл.Можливий д-з: 3281, 0"фіз
328. В шлюбі мати Rh-від'ємна О(І), батько Rh-додатній А(ІІ). Перша дитина А(ІІ) Rh-від'ємна занедужав гемолітичною жовтяницею. Наступні діти в цих батьків можливо будуть:
329. У шлюбі мати Rh-від. О(І), батько Rh-додатній А(ІІ). Перша дитина А(ІІ) Rh-від. занедужала гемолітичною жовтяницею. Яка причина?
330. Невиношування вагітності - це
331. Передчасні пологи - це
332. Пізній викидень - це
333. Передчасні пологи завершуються народженням дитини масою
334. Передчасні пологи завершуються народженням дитини ростом
335. Звичне невиношування - це
336. Частота невиношування вагітності коливається в межах:
337. Передчасне переривання вагітності зв'язане з:
338. Для істміко-цервикальної недостатності характерно:
339. Органічна істміко-цервікальна недостатність НЕ є наслідком
340. Переривання вагітності в ранніх термінах обумовлене
341. Для лікування звичного невиношування вагітності внаслідок імунологічного конфлікту найбільш ефективні:
342. Крім прогестерона, в гормональне лікування невиношування в І триместрі необхідно включити:
343. Контроль ефективності лікування невиношування вагітності в І триместрі:
344. Прогноз при загрозі невиношування вагітності в І триместрі визначається:
345. Прогноз при загрозі невиношування вагітності в І триместрі сприятливий:
346. При лікуванні звичного невиношування вагітності в І триместрі вагітності показано:
347. Звичне невиношування в ІІ триместрі вагітності найчастіше зумовлене
348. Органічна істміко-цервикальна недостатність може виникнути
349. Симптоми загрози переривання вагітності:
350. Фактор, ЩО НЕ є ризиком невиношування вагітності:
351. Фактори ризику невиношування вагітності:
352. Невиношування вагітності в І триместрі супроводжується:
353. Для лікування невиношування в І триместрі вагітності НЕ показані
354. Звичне невиношування часто обумовлене
355. Найбільш ефективним при пізньому викидні, що почався, і збереженому плодовому міхурі є:
356. При передчасному відлитті навколоплідних вод при вагітності 19 тижнів показано:
357. Токолітичний ефект НЕ характерний для:
358. Тривалість токоліза при відлитті навколоплідних вод при вагітності в терміні 28 тижнів:
359. Найбільш поширені імовірні причини раннього викидню:
360. Найбільш частішими ультрасонографічними ознаками нерозвиваючої вагітності в 8-9 тижнів:
361. Для аборту, обумовленого істміко-цервикальною недостатністю, характерно:
362. Для істміко-цервикальної недостатності характерно:
363. Найбільш розповсюджена причина раннього викидня:
364. Викидень, що відбувається через 2 місяці після смерті плоду - це
365. Розкриття шийки матки виявляється при
366. Істміко-цервикальну недостатність легше всього діагностувати
367. Причини звичного невиношування вагітності:
368. Переривання вагітності за медичними показниками показане при
369. Для діагностики переношування вагітності інформативно:
370. Зниження ескреції естріола із сечею у вагітної свідчить про:
371. Спізнілі пологи більш небезпечні для:
372. В 42 тижні вагітності у 22-літньої першородячі з нормальними розмірами тазу, передбачоною масою плоду приблизно 3500, 0, показано:
373. При переношеній вагітності частіше спостерігають:
374. Переношеною вважають вагітність, що триває:
375. Синдром Беллентайна-Рунге супроводжує переношену вагітность
376. Переношена вагітность може бути наслідком:
377. Найбільш достовірний тест переношування вагітності при піхвовому дослідженні:
378. Найбільш достовірний тест переношування вагітності при зовнішньому акушерському дослідженні:
379. При переношуванні вагітності в 22-літньої жінки при тазовому передлежанні плоду рекомендовано:
380. Бета-міметики мають наступний механізм дії:
381. Нормальні показники рн крові плоду наприкінці вагітності у немовляти:
382. При лікуванні гіпоксії плода НЕ застосовують:
383. Механізм дії еуфілліна:
384. Найбільш інформативний метод діагностики синдрому затримки росту плода:
385. Поява меконія в амніотичній рідині під час пологів вимагає
386. Рівень фетального гемоглобіну у плода наприкінці вагітності:
387. Гіпотрофія плода, що розвивається в останньому триместрі вагітності, характеризується
388. В систему оцінки немовляти по шкалі АПГАР включені ознаки:
389. При діагностиці страждання плоду найбільш цінний тест:
390. Насичення крові киснем у немовляти при кесарському розтині в пупковій вені
391. Наявність гемоглобіну у немовлят (г/л):
392. Дихальний об'єм у немовляти масою 3, 5 кг:
393. Діагноз передлежання пуповини і дрібних частин плоду встановлюють
394. Наслідки випадіння пуповини:
395. Ведення другого періоду пологів при головному передлежанні і випадінні пуповини:
396. Для успішного родорозрішення при випаданні пуповини і головному передлежанні необхідно зробити:
397. При випаданні пуповини за межі статевої щілини в І періоді термінових пологів при головному передлежанні успішне родорозрішення здійснюється шляхом
398. Піхвове дослідження необхідно обов'язково провести після відлиття навколоплідних вод
399. Засіб, ЩО НЕ прискорює дозрівання сурфактантної системи легень плода:
400. Симптоми, характерні для фетоплацентарної недостатності:
401. Піднадкістничний перелом ключиці у немовлят може бути виявлений:
402. Клінічними проявами перелому ключиці в немовляти є:
403. При парезі лицьового нерва у немовляти відзначається:
404. Параліч Ерба у немовляти НЕ може виникнути при:
405. Для паралічу Ерба у немовляти характерно:
406. Внутрішньочерепна пологова травма плода НЕ може бути наслідком:
407. Внутрішньочерепні крововиливи у плодів відбуваються внаслідок:
408. У гострому періоді внутрішньочерепної пологової травми немовляти переважають:
409. Для субарахноідальної гематоми у немовляти НЕ характерно:
410. Посттравматичні субкапсулярні гематоми печінки виникають при:
411. Показом для ШВЛ у немовлят є:
412. Непрямий масаж серця у немовлят НЕ показаний:
413. Ознаками ефективності непрямого масажу серця у немовлят є:
414. Медикаментозні засоби при реанімації немовлят вводять:
415. Краніоцеребральна гіпотермія при реанімації немовлят:
416. Наркотична депресія немовляти клінічно виявляється:
417. При реанімації немовлят в асфіксії ІІІ ступеня вводять:
418. Діагноз гідроцефалії може бути встановлений на підставі
419. Рентгенологічні ознаки смерті плодА
420. До підвищення рівня альфа-фетопротеїна в сироватці крові вагітної ведуть
421. Причиною антенатальної загибелі плода НЕ може бути
422. Найбільш частою причиною захворюванності і смертності немовляти є
423. Алкоголь на розвиток вагітності:
424. До типових проявів алкогольного синдрому плоду НЕ відносять:
425. Одноразове легке сп'яніння одного із батьків в момент зачаття:
426. Алкогольна ембріопатія:
427. Неправильні твердження у відношенні до етилового спирту:
428. На стадії передімплантаціонного розвитку фактори, що ушкоджують, викликають:
429. На стадії імплантації агенти, що ушкоджують, викликають:
430. У період органогенезу шкідливі фактори викликають:
431. Коли плід здобуває здатність виробляти антитіла:
432. Паління під час вагітності сприяє розвитку:
433. Найбільш частіше зустрічається в даний час форма вузького таза:
434. Плоским тазам характерні особливості біомеханізми пологів:
435. Загальнорівномірнозвуженим тазам характерні біомеханізми пологів:
436. Наступні розміри: D.sріпаrиm 26, D.сrіstаrиm 29, D.trосhапtеrіса 31, D. Воdеlосі 18 відповідають формі таза
437. Наступні розміри D.sріпаrиm 26, D.сrіstаrиm 26, D.trосhапtеrіса 31, D. Воdеlосі 18 відповідають формі таза
438. Наступні розміри D.sріпаrиm 24, D.сrіstаrиm 26, D.trосhапtеrіса 30, розмір Боделока 18, відповідають формі тазу
439. Поперечне стояння голівки в тазу часто спостерігається при наступному виді тазу:
440. Якщо прямий розмір площини входу в таз більший поперечного, то таз можна класифікувати як
441. Народження великого плоду НЕ може бути обумовлено:
442. Звужений таз, у якого один або всі розміри зменшені на:
443. Загальнорівномірнозвужений таз, у якого:
444. Простий плоский таз характеризується:
445. Плоскорахітичний таз характеризується:
446. Поперечносуженний таз характеризується:
447. Клінічно вузький таз - це:
448. Особливості вставлення голівки при загальнорівномірнозвуженому тазі:
449. Особливості вставлення голівки при плоских тазах:
450. Особливості вставляння голівки при поперечнозвужених тазах:
451. Ознаку, що характеризують невідповідність розмірів тазу і голівки плоду
452. Нормальний таз жіночого типу - це:
453. Таз чоловічого типу - це:
454. Плоский таз - це:
455. Орієнтовна лінія при ІІ позиції тазових передлежань проходить через:
456. Орієнтовна лінія при І позиції тазових передлежань проходить через:
457. Класичну ручну допомогу треба робити на етапі пологів:
458. Ручна допомога з методу Цовьянова при неповному сідничному передлежанні треба робити на етапі пологів:
459. Найбільш частий вид сідничного передлежання:
460. Точна причина тазових передлежань:
461. Перинатальна смертність при пологах доношеним плодом у тазовому передлежанні:
462. Тазове передлежання зустрічається примірно
463. Метод виведення голівки при тазовому передлежанні:
464. Найкращий для плоду метод ведення пологів при неповному сідничному передлежанні:
465. Небезпека для плоду при тазовому передлежанні в першородячих більша, ніж при потиличному
466. Тазове передлежання частіше пов'язане з
467. Головна причина перинатальної смерності при пологах доношеним плодом у чистому сідничному передлежанні:
468. Показом до родорозрішення абдомінальним шляхом при тазовому передлежанні є
469. Покази до ведення пологів через природні родові шляхи при тазовому передлежанні
470. Надання ручної допомоги по Цовьянову прийнятно при веденні пологів у наступних видах тазових передлежань:
471. Рідко зустрічається ускладнення в пологах при тазовому передлежанні плоду:
472. Для нормального біомеханизма пологів при тазових передлежаннях плоду НЕ характерно:
473. Для тазових передлежань плоду характерні ознаки:
474. Гладкому перебігу пологів при тазовому передлежанні плоду сприяє фактор:
475. Умови для операції краніотомії
476. Показано до операції краніотомії може стати
477. Операція краніоклазії може бути здійснена при:
478. Суцільна ложка краніокласта вводиться:
479. Напрямок тракцій краніокласта при голівці, що знаходиться у вході в м/таз:
480. Операцію декапітації плоду роблять при:
481. Операція спондилотомії є:
482. Операція клейдотомії виконується при:
483. Орієнтовна лінія при лицьовому передлежанні:
484. Орієнтовна лінія при лобному передлежанні:
485. Стійке лобне передлежання зустрічається
486. Голівка, прорізуючись при лобному передлежанні, фіксується
487. Голівка, прорізуючись при лицьовому передлежанні, фіксується
488. Голівка, прорізуючи при передньо-головном передлежанні, фіксується
489. Для лицьового передлежання характерні ознаки:
490. Причини лицьового передлежання:
491. Тривалість стрімких пологів у першородячих:
492. Тривалість стрімких пологів у повторнородячих:
493. Тривалість швидких пологів у повторнородячих:
494. Тривалість швидких пологів у першородячих:
495. Слабкості родової діяльності варто очікувати у випадках:
496. Головний диференційно-діагностичний критерій патологічного прелімінарного періоду:
497. Для лікування патологічного прелімінарного періоду НЕ слід застосовувати:
498. При патологічному прелімінарному періоді в 20-літньої першородячої з великим плодом при переношуванні вагітності доцільно
499. Дозріванню шийки матки сприяють
500. Тривале стояння передлеглої частини у вході в таз обумовлене
501. Протипоказано для медикаментозного родозбудження НЕ є:
502. До методів лікування первинної слабкості родової діяльності НЕ відноситься:
503. Для лікування слабкості потуг застосовують
504. Причиною затримки проходження голівки в 2-му періоді пологів НЕ може бути:
505. Для гальмування стрімких пологів застосовують
506. Причини дискоординованної родової діяльності:
507. До ознак дискоординованної родової діяльності НЕ відноситься:
508. Для лікування дискоординованної родової діяльності застосовують
509. Слабкість родової діяльності може привести до збільшення
510. Причиною вторинної слабкості родової діяльності НЕ може бути:
511. Окситоцин показаний при лікуванні дисфункції матки, зв'язаної з
512. При лікуванні слабкості родової діяльності НЕ рекомендують:
513. Розвиток патологічного ретракційного кільця -
514. Неприпустимі методи викликання пологів при доношеній вагітності:
515. Коли можна говорити про вторинну слабкість родової діяльності ?
516. Тактика лікаря при вторинній слабкості родової діяльності і вираженій картині клінічної невідповідності голівки плоду з тазом матері
517. Ускладненням пологів унаслідок слабкості родової діяльності НЕ може бути:
518. Коли при первинній слабкості родової діяльності є покази до операції кесарського розтину з боку матері
519. Для слабкості родової діяльності в середині першого періоду пологів характерно
520. Для лікування слабкості потуг застосовують:
521. Тактика лікаря в ситуації: другий період термінових пологів, голівка малим сегментом у вході у малий таз, потуги слабкі, гіпоксія плоду, хворобливий нижній сегмент
522. Нижчеперелічене буде вірним щодо вагітності двійнею:
523. Ускладнення, НЕ пов'язані з вагітністю двійнею:
524. Двояйцеві близнюки можуть мати
525. Монозиготні близнюки частіше мають
526. Вагітність двійнею НЕ супроводжується збільшенням частоти
527. Другий плід із двійні повинен народитися через 5-10 хвилин після першого, тому що
528. На частоту багатоплідної вагітності НЕ впливає
529. При поперечному положенні 2-го плоду після народження 1-го виконують частіше
530. Найбільш часта причина поперечного положення плоду:
531. Перша позиція при поперечному положенні плоду:
532. Поперечне положення плоду - коли
533. Зовнішній поворот плоду на голівку може бути зроблений
534. Що робити, якщо утворилося запущене поперечне положення плоду, води відійшли 10 годин назад, температура тіла 38, 5°, серцебиття не вислуховується, з статевої щілини випала ручка ?
535. Що робити при поперечному положенні плоду в першородячої жінки, якщо води відійшли при повному розкритті маткового вічка, серцебиття плоду ясне, температура нормальна ?
536. Що робити при поперечному положенні плоду (спинка зверху), І позиція, якщо води відійшли при розкритті маткового вічка 1-2 п/п і серцебиття плоду ясне ?
537. Поворот плоду на ніжку може бути показаний при
538. Що робити при поперечному положенні плоду (спинка знизу, над входом у малий таз), ІІ позиція, якщо води вилилися при розкритті маткового вічка до 2 см і серцебиття плоду ясне
539. Акушерські щипці найчастіше застосовують при
540. Що визначає можливість родорозрішення за допомогою вихідних акушерських щипців ?
541. Показом до скорочення ІІ періоду пологів за допомогою акушерських щипців:
542. Вихідні щипці накладаються на голівку плоду у:
543. Кривизна акушерських щипців:
544. Передній вид потиличного передлежання, голівка у вузькій частині порожнини тазу, стріловидний шов у правому косому розмірі. У якому косому розмірі можна накласти щипці ?
545. Передній вид потиличного передлежання, голівка у вузькій частині порожнини тазу, стріловидний шов у лівому косому розмірі. У якому косому розмірі можна накласти щипці ?
546. Передній вид потиличного передлежання, голівка у вузькій частині порожнини тазу, стріловидний шов у правому косому розмірі. Яка ложка блукаюча ?
547. При піхвовому дослідженні визначається нижн.край лонного зчленування, крижово-куприкове зчленування не визначається, стріловидний шов у прямому розмірі виходу з тазу..Мале тім'ячко попереду, гіпоксія плоду.Чи можна накласти акуш.щипці?
548. При піхвовому дослідженні визначається нижн.край лонного зчлен-я, крижово-купр.зчлен., ості остист.відростків уже не визнач., стріловид.шов у попер.розмірі.Мале тім'ячко ліворуч, гіпоксія плоду.У якому косому розмірі потрібно накласти акуш.щипці?
549. При піхвовому дослідженні визначається нижн.край лонного зчлен-я, крижово-куприк.зчлен-і, ості остист.відростків уже не визначаються, стріловид.шов у попереч. розмірі. Мале тім'ячко ліворуч, гіпоксія плоду.Яка ложка акушер.щипців блукаюча?
550. Передній вид потиличного передлежання, голівка у вузькій частині порожнини тазу, стріловидний шов у правому косому розмірі. Чи можна накласти акушерські щипці ?
551. Уся крижова впадина вільна для дослідження, мис можна досяг-ти майже прям. пальцями, внутр.поверхня лонного зчленування і терминал.лінія доступні для дослідж. на всьому протязі, голівка відштовх., орієнтир. лінія в попер. розмірі.Чи можна накласти акуш.щи
552. При піхвовому дослідженні доступні: нижній край лонного зчленування, куприк (із затрудненням можна визначити крижово-куприкове зчленування), орієнтована лінія у прямому розмірі виходу з тазу. Чи можна накласти акушерські щипці?
553. Протипоказом до накладення акушерських щипців:
554. НЕ відноситься до умов для накладення щипців:
555. Правила накладення акушерських щипців передбачають розташування їх на голівці
556. Застосування акушерських щипців у пологах призводить до
557. НЕ показано до накладення акушерських щипців:
558. Умови накладення акушерських щипців:
559. Протипоказом до накладення акушерських щипців:
560. При зіслизуванні ложок щипців по напрямку поздовжньої їхньої осі його називають
561. Ускладнення при накладенні акушерських щипців:
562. Покази до накладення акушерських щипців:
563. Покази до накладення акушерських щипців:
564. Умови для накладення порожнинних акушерських щипців:
565. Покази до планової операції кесарського розтину:
566. Виконання корпорального кесарського розтину допустимо у випадках:
567. Покази до ургентної операції кесарського розтину:
568. Умови, що вимагають виконання операції кесарського розтину екстраперітонеального або з відмежуванням черевної порожнини:
569. Переваги доступу по Пфанненштилю при кесарському розтині перед нижньосрединним:
570. Переваги поперечного розрізу нижнього сегменту матки при кесарському розтині:
571. При абсолютних показах до кесарського розтину:
572. При відносних показих до кесарського розтину:
573. Покази до видалення матки під час кесарського розтину:
574. Неспроміжність рубця на матці після кесарського розтину:
575. Середній об'єм крововтрати при неускладненому кесарському розтині:
576. Переваги кесарського розтину в нижньому сегменті матки:
577. Протипокази до екстраперитонеального кесарського розтину:
578. Гіпотонічні кровотечі при кесарському розтині:
579. Покази до планового кесарського розтину:
580. Вкажіть абсолютні покази до кесарського розтину:
581. Вкажіть відносні покази до кесарського розтину:
582. Покази до ургентної операції кесарського розтину:
583. При операції кесарського розтину після народження плоду необхідно ввести матері:
584. При операції кесарського розтини медикаменти, що скорочують матку, :
585. При операції кесарського розтину матку ушивають:
586. Більш сприятливі результати операції кесарського розтину:
587. Вкажіть сучасні методи переривання вагітності у ранні терміни:
588. Переривання вагітності у ранні терміни протипоказані при:
589. При операції аборту Необов'язково робити:
590. Вакуум-екскохлеацію в ранньому терміні вагітності протипоказано при:
591. При операції аборту в ранньому терміні вагітності можуть спостерігатись наступні ускладнення:
592. Необхідними етапами операції вакуум-екскохлеації в ранньому терміні вагітності є:
593. При перериванні вагітності у ранньому терміні оптимальним методом знеболювання є:
594. Вакуум-екскохлеація проводиться в терміні вагітності:
595. Медичними показами до переривання вагітності у ранньому терміні є:
596. Простагландини з метою переривання вагітності у ранньому терміні використовуються:
597. Несприятливі наслідки аборту для організму жінки:
598. Оптимальний термін для виконання міні-аборту за допомогою вакуум-аспірації:
599. Причина мимовільного аборту у ранньому терміні
600. Причиною мимовільного аборту у терміні до 7-8 тижнів вагітності може бути:
601. Вагітність можливо зберегти в наступній стадії мимовільного аборту у ранньому терміні:
602. При дослідженні матка відповідає 8-9 тижням вагітності, шийка вкорочена, переймоподібні болі, кров'янисті виділення:
603. Аборт - це /вкажіть саме точне визначення/:
604. Несприятливі наслідки аборту для організму жінки:
605. Покази до екстирпації матки при позалікарняному аборті:
606. Покази до екстирпації матки при позалікарняному пізньому аборті
607. Кровотеча на початку операції штучного аборту - показання для:
608. Метод переривання вагітності у пізньому терміні за медичними показами:
609. При ураженні нирок кращі наступні методи переривання вагітності в пізньому терміні за медичними показами:
610. Методом вибору переривання вагітності в пізньому терміні при важкій нефропатії в повторновагітних є:
611. Вкажіть можливий метод вибору переривання вагітності пізнього терміну в зв'язку із фізіологічною незрілістю вагітної:
612. Переривання вагітності пізніх термінів за медичними показами шляхом інтраамніального введення гіпертонічного розчину повареної солі переважно проводити:
613. Показами до переривання вагітності в пізньому терміні по медичним показам є:
614. Показом до переривання вагітності в пізньому терміні по медичним показам є:
615. Ускладнення прийому оральних контрацептивів (синтетичних прогестинів):
616. Ускладнення у жінок при прийомі оральних контрацептивів:
617. До протипоказів для прийому оральних контрацептивів НЕ відносяться:
618. Порушення менструальної функції, що НЕ може бути наслідком прийому оральних контрацептивов:
619. Захворювання, що є протипоказом до прийому оральних контрацептивів:
620. Найбільш ефективні ВМС:
621. Коли НЕ слід вводити ВМС:
622. Найбільш ефективні і нешкідливі оральні контрацептиви:
623. Найбільш ефективні з відомих протизаплідних засобів:
624. Метод ритму для попередження вагітності повинен враховувати
625. Зачаття НЕ може наступити
626. Оральні контрацептиви можна використовувати у хворих
627. Переваги протизаплідних таблеток:
628. Недоліки оральних контрацептивів:
629. Застосування синтетичних прогестинів з протизаплідною метою заснована на:
630. Ускладнення у жінок із ВМС:
631. Протипокази для введення ВМС:
632. У ІІ-ої половині вагітності частота пульсу у жінок:
633. Норма ЦВД у ІІІ триместрі вагітності:
634. Синдром нижньої порожнинної вени супроводжується:
635. Синдром нижньої порожнинної вени зустрічається:
636. Принципи лікування набряку легень у вагітних
637. Вагітних із захворюванням серця варто госпіталізувати:
638. Збереження вагітності протипоказане при:
639. Протипоказом до продовження вагітності при гіпертонічній хворобі
640. Скорочення ІІ періоду пологів шляхом операції накладення акушерських щипців показане при
641. Гіпертонічну хворобу у вагітних варто диференціювати з:
642. Вкажіть можливі симптоми недостатності кровообігу у вагітних із захворюванням серця:
643. Набряк легень може розвинутись у вагітної, страджаючої
644. Декомпенсації серцевої діяльності у вагітних із захворюваннями серця сприяють:
645. У пологах і ранньому післяпологовому періоді декомпенсація серцевої діяльності в жінок із захворюваннями серця може наступити в результаті
646. Навантаження на серце у вагітних підвищена внаслідок
647. Декомпенсація серцевої діяльності у вагітних із захворюваннями системи кровообігу частіше настає:
648. Систолічні шуми, що вислуховуються у вагітних обумовлені
649. Під час перейм ударний об'єм серця збільшується на
650. Якщо жінка до вагітності страдала артеріальною гіпотонією, на гестаційну гіпертонію вказує:
651. Підвищення АТ у вагітних НЕ може бути обумовлено:
652. Артеріальна гіпертонія НЕ сприяє розвитку
653. Гіпертонічна хвороба у вагітних ускладнюється появою пізнього гестозу:
654. При ІІ стадії гіпертонічної хвороби у вагітних на відміну від вираженої нефропатії:
655. Вагітність протипоказана при гіпертонічній хворобі:
656. При вагітності в паренхімі нирок відбуваються
657. При вагітності в сечовивідних шляхах
658. Зміни в сечовивідних шляхах при фізіологічній вагітності можуть сприяти
659. При вагітності нирковий Кровообіг
660. Пієлонефрит у вагітних частіше розвивається
661. Неефективна терапія гострого пієлонефриту в ІІ половині вагітності протягом 5-7 днів при постійному погіршенню стану вимагає
662. Виявлення при бакдослідженні сечі більш 100.000 мікробних тіл без клінічних проявів у вагітної вимагає
663. Хронічний гломерулонефрит характеризується наявністю в аналізі сечі
664. Форма гломерулонефрита, що найбільш часто зустрічається при вагітності:
665. Ускладнення вагітності, НЕ пов'язане з хронічним гломерулонефритом:
666. Вагітність категорично протипоказана при
667. Для лікування гострого пієлонефрита в І триместрі вагітності застосовують
668. Збудниками пієлонефриту частіше є:
669. Про ураження якого органу свідчить наявність еритроцитів у І порції сечі при трьохсклянковій пробі:
670. Про ураження якого органу свідчить наявність еритроцитів у ІІІ порції сечі при трьохсклянковій пробі:
671. Про ураження якого органа свідчить наявність еритроцитів у всіх 3-х порціях сечі при трьохсклянковій пробі:
672. До симптомів гострого пієлонефриту НЕ відноситься:
673. Гострий пієлонефрит у вагітних НЕ слід диференціювати з:
674. Для гострого пієлонефриту НЕ характерно:
675. Вагітні з пієлонефритом складають групу високого ризику по виникненню ускладнень:
676. Антибактеріальну терапію гострого пієлонефриту у вагітних НЕ проводять:
677. Для нефротичної форми гломерулонефриту НЕ характерно:
678. Для гіпертонічної форми гломерулонефриту НЕ характерно:
679. Вагітних із хронічним гломерулонефритом лікують:
680. Покази до переривання вагітності при сечокам'яної хворобі:
681. Добова потреба в залізі в ІІ-ІІІ триместрі вагітності складає:
682. Для підвищення вмісту гемоглобіну в організмі вагітної на 1 од. по Салі необхідно:
683. Дефіцит фолієвої кислоти під час вагітності призводить до:
684. Для лікування дефіциту фолатів вагітним призначають:
685. Під анемією розуміють:
686. При анемії порушується:
687. Вагітність у жінок з анемією часто ускладнюється:
688. Розвиток залізо-дефіцитної анемії у вагітних не пов'язано із:
689. Потреба організму вагітної в залізі найбільша:
690. Для клініки анемії вагітних НЕ характерно:
691. Прийом препаратів заліза вагітним групи ризику по розвитку анемії необхідний з:
692. Діагноз залізо-дефіцитної анемії у вагітних встановлюють при наступних лабораторних показниках:
693. При залізо-дефіцитній анемії в І триместрі вагітності НЕ раціонально проводити:
694. При призначенні препаратів заліза перорально вагітним варто рекомендувати:
695. При залізо-дефіцитній анемії вагітних для поліпшення засвоєння заліза застосовують:
696. Для усунення місцевоподразнюючої дії заліза необхідно:
697. Побічна дія при прийомі препаратів заліза всередину:
698. Анемія вагітних може бути причиною наступних ускладнень:
699. Найбільш часте з перерахованих захворювань крові при вагітності:
700. Діагноз анемії не викликає сумнівів при гемоглобіні периферичної крові нижче:
701. Легкому ступеню залізодефіцитної анемії відповідають рівні гемоглобіну:
702. Середньому ступеню важкості залізодефіцитної анемії при вагітності відповідають рівні гемоглобіну:
703. Важкому ступеню важкості залізодефіцитної анемії при вагітності відповідають рівні гемоглобіну:
704. При кровотечі в ІІІ триместрі вагітності показом до кесарського розтину НЕ є:
705. При передчасному відшаруванні плаценти протипоказане вичікування у зв'язку з небезпекою розвитку
706. Протипоказом до операції кесарського розтину при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти є
707. У випадку встановлення діагнозу повного передлежання плаценти ультразвуковим методом наприкінці вагітності раціональне родорозрішення:
708. Для передчасного відшарування нормально розташованої плаценти НЕ характерний симптом:
709. Передлежання плаценти частіше зустрічається у
710. Для кровотечі внаслідок передлежання плаценти характерно:
711. При повному передлежанні плаценти кровотеча
712. До початку хірургічного лікування відшарування плаценти
713. Причини передчасного відшарування нормально розташованої плаценти:
714. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти пов'язана із:
715. Екстрагенітальна патологія, НЕ пов'язана із виникненням відшарування нормально розташованої плаценти
716. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти виникає
717. Для передчасного відшарування нормально розташованої плаценти характерно
718. Обсяг зовнішньої кровотечі при передлежанні плаценти:
719. Зовнішня кровотеча при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти
720. До ускладнень передчасного відшарування нормально розташованої плаценти НЕ відноситься
721. До ускладнень передчасного відшарування нормально розташованої плаценти НЕ відноситься
722. Причиною летального наслідку при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти може бути
723. Вагітна у терміні 29 тижнів звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на помірні кров'янисті виділення. Лікар повинен:
724. Вагітна у терміні 38 тижнів звернулася в жіночу консультацію з приводу мажучих кров'янистих виділень. Лікар повинен:
725. Найбільш частою причиною передлежання плаценти є:
726. При краєвому передлежанні плаценти:
727. Краєве передлежання плаценти діагностується, коли:
728. Клініка передлежання плаценти характеризується:
729. При встановленні діагнозу передлежання плаценти показане родорозрішення:
730. Найбільш щадячою операцією при передлежанні плаценти є:
731. На наявність ретроплацентарної гематоми при передчасному відшаруванні вказують:
732. При передчасному відшаруванні плаценти в пологах показано:
733. При щільному прикріпленні плаценти показано:
734. При істиному врощені плаценти показано:
735. При частковому врощені плаценти розвиваються:
736. При гіпотонії матки кровотеча починається:
737. Причиною маткових кровотеч у післяпологовому періоді НЕ буває:
738. Кровотеча при гіпотонії матки проявляється:
739. Кровотеча при затримці в матці частин плаценти характеризується:
740. Величина матки і стан її м'язів при гіпотонічній і атонічній кровотечі:
741. При кровотечі в ранньому післяпологовому періоді необхідно зробити:
742. Перша допомога при кровотечі в ранньому післяпологовому періоді передбачає:
743. Післяпологовий гемостаз забезпечують наступні фактори:
744. Діагноз затримки в матці додаткової частки плаценти встановлюють по:
745. У пізньому післяпологовому періоді затримку плацентарної тканини в матці можна діагностувати
746. Кровотеча в ранньому післяпологовому періоді
747. При кровотечі в ранньому післяпологовому періоді необхідно зробити
748. При кровотечі на 6 день післяпологового періоду необхідно зробити
749. При кровотечі в ранньому післяпологовому періоді доцільно застосовувати
750. Заходу щодо боротьби з кровотечею в ранньому післяпологовому періоді починають при крововтраті:
751. Для профілактики пізніх післяпологових кровотеч необхідно призначати
752. При крововтраті 900-1000, 0 мл і безуспішності зовнішньо-внутрішнього масажу матки і введення утеротоніків у ранньому післяпологовому періоді необхідно:
753. При збереженні консервованої крові:
754. При збереженні консервованої крові:
755. Синдром масивних гемотрансфузій розвивається
756. Синдром масивних гемотрансфузій - наслідок
757. Синдром масивних гемотрансфузий - наслідок:
758. При гемотрансфузії негативний вплив консерванту нейтралізує
759. Профілактика синдрому масивних гемотрансфузій:
760. Еритроцитарна маса
761. Поліглюкін - це
762. Поліглюкін -
763. Поліглюкін:
764. Поліглюкін при введенні 25 мл/кг маси
765. Кристалоїдні плазмозамінники:
766. Кристаллоїдні плазмозамінники:
767. Прередозування кристалоїдних плазмозамінників призводить до
768. Альбумін:
769. Альбумін:
770. Для відновлення ОЦК доцільно застосовувати інфузию
771. Відновити об'єм інтерстиціальної рідини можна інфузією
772. Поліпшують реологічні властивості крові:
773. Водно-електролітний склад крові відновлюють
774. Розвитку ГНН сприяє передозування
775. Гемодез:
776. Желатиноль:
777. Реоглюман:
778. Поліфер:
779. Колоїдні плазмозамінники:
780. Кристаллоїдні плазмозамінники:
781. Декстрани:
782. Декстрани в дозі 10-15 мл/кг маси підсилюють
783. Декстрани зменшують
784. Препарати крові:
785. Нормалізують гіпопротеїнемію
786. Дезінтоксикації організму сприяють
787. Відновлення глобулярного об'єму крові забезпечують
788. Трансфузійні реакції найчастіше часто спостерігаються при:
789. Найбільш важкою реакцією на переливання несумісної крові, від якої хвора вмирає протягом 2-6 днів, є:
790. Випадки сироваткової жовтяниці частіше спостерігаються при переливанні:
791. При трансфузійній гемолітичній реакції спостерігається:
792. Тривалість життя тромбоцитів після трансфузії складає в середньому:
793. Масивна гемотрансфузія, при якій протягом 24 годин і менше вводять:
794. Колоїдні плазмозамішувачі діють за допомогою:
795. Для хвороби Верльгофа характерно:
796. Ознаки ІІ фази Двс-синдрому:
797. Ознаки ІІІ фази Двс-синдрому:
798. І фаза синдрому ДВС:
799. Ознаки І фази Двс-синдрому в гемограмі:
800. Гіпофібриногенемія - це
801. Найбільш частою причиною синдрому ДВС при вагітності є:
802. Кров утрачає здатність до згортання при рівні фібриногену нижче, ніж
803. Яке з наступних тверджень у відношенні дії гепарину є НЕПРАВИЛЬНИМ ?
804. При фізіологічній вагітності:
805. Оцінка І фази згортання:
806. Показником, що характеризує ІІ стадію згортання крові, є:
807. Для оцінки ІІІ стадії згортання крові найбільше значення мають:
808. Протягом гестації фібринолітична активність:
809. Величину споживання протромбіну визначає:
810. У первинному гемостазі беруть участь:
811. Перша фаза згортання крові - це:
812. Друга фаза згортання крові - це:
813. Третя фаза згортання крові - це:
814. Четверта фаза згортання крові - це:
815. Прямі антикоагулянти - це:
816. Непрямі антикоагулянти - це:
817. У першій фазі Двс-синдрому спостерігається:
818. У другій фазі Двс-синдрому спостерігається:
819. У другій фазі Двс-синдрому спостерігається:
820. Для хронічної форми Двс-синдрому характерно:
821. Емболія навколоплідними водами часто приводить до розвитку
822. Лікування емболії амніотичною рідиною полягає в застосуванні
823. Для клініки емболії амніотичною рідиною характерно:
824. Клініка тромбоемболії легеневої артерії:
825. Для надмірної блювоти вагітних характерно:
826. Ознака тяжкості раннього токсикозу:
827. Методи стимуляції діурезу, які доцільно застосовувати при лікуванні олігоанурії в хворих з надмірною блювотою вагітних
828. Характер олігоанурії при ранньому токсикозі:
829. Зневоднювання організму, викликане блювотою вагітних, зумовлює:
830. При блювоті вагітних НЕ спостерігається:
831. До небезпечних методів обстеження вагітних із блювотою відноситься:
832. Комплексна терапія блювоти вагітних НЕ включає:
833. Покази для переривання вагітності при надмірній блювоті вагітних:
834. Найчастіші зміни сітківки при прееклампсії:
835. Захворювання, ЩО НЕ сприяють розвитку еклампсії
836. Найбільш рання і найбільш надійна ознака нефропатії:
837. Еклампсія звичайно супроводжується
838. Перший етап при лікуванні еклампсії:
839. Токсикоз ІІ половини вагітності частіше розвивається при захворюваннях
840. Основні симптоми прееклампсії:
841. Метод попередження і лікування еклампсії:
842. Гестоз ІІ половини вагітності загрожує плоду
843. Найефективніший з перерахованих препаратів при нефропатії:
844. Найбільш рання і найбільш надійна ознака пізнього гестозу:
845. Наслідком важких форм пізніх токсикозів НЕ може бути:
846. Розвиток важкої нефропатії можна зупинити
847. До ознак прееклампсії НЕ відноситься:
848. Тиск крові під час вагітності
849. Симптоми, НЕ характерні для прееклампсії:
850. Для патогенезу пізнього гестозу НЕ характерно:
851. У завдання інфузійної терапії при пізніх токсикозах НЕ входить
852. Тривалість лікування при нефропатії ІІІ ступеня:
853. Тривалість лікування при прееклампсії:
854. Для визначення важкості пізнього гестозу НЕ має значення визначення
855. Абсолютне покази до абдомінального родорозрішенню при пізніх токсикозах вагітності:
856. Сірчанокислий магній діє на організм вагітної, як
857. Фуросемід (лазикс)
858. Акушер вирішив застосувати препарат, що викликає скорочення матки, але не підвищує артеріальний тиск. Найбільш вдалий препарат для цієї мети:
859. Причиною еклампсії є
860. На частоту токсикозів вагітності НЕ впливає
861. Ступінь важкості гестозу при вагітності 37-38 тижнів при АТ 180/100 мм рт.ст, ЦВД - 30мм вод.ст., діурез - 600 мл, загальний білок крові 58 г/л:
862. Ступінь важкості гестозу при вагітності 35 тижнів, середнє АТ 100 мм рт.ст. протягом тижня, протеїнурія 0, 99%, діурез - 800 мл, набряки виражені:
863. Ступінь важкості гестозу при вагітності 38 тижнів, середнє АТ 120 мм рт.ст., загальний білок - 52г/л, Ht - 0, 45, сонливість, запаморочення:
864. Особливості перебігу зліченного гестозу:
865. Для оцінки ступеня важкості гестозу НЕ використовують
866. Гестоз НЕ є причиною
867. Дані УЗД, що свідчать про важкість гестозу:
868. Обов'язкові компоненти інтенсивної терапії гестозу:
869. Гіпоальбумінемія, гіпопротеінемія, гіпербілірубінемія, гіперазотемія при гестозі:
870. У патогенезі пізнього гестозу НЕ має значення
871. Найбільш постійний ранній симптом розриву матки під час пологів:
872. Виникнення контракційного кільця на матці
873. Припустимі методи ведення пологів при загрозливому розриві матки:
874. Припустимі методи ведення пологів при загрозливому розриві матки:
875. Симптоми загрозливого розриву матки:
876. Симптоми загрозливого розриву матки:
877. Причини, що приводять до розриву матки в пологах:
878. Причини, що приводять до розриву матки в пологах:
879. Можливі варіанти тактики при загрозливому розриві матки при живому плоді в умовах дільничної лікарні, якщо лікар не може зробити кесарів розтин сам:
880. Можливі варіанти тактики при загрозливому розриві матки при живому плоді в умовах дільничної лікарні, якщо лікар не може зробити кесарів розтин сам:
881. Випадки малої імовірності розриву матки в пологах:
882. При розриві матки, що здійснився, необхідно почати:
883. Фактор, ЩО НЕ сприяє розриву шийки матки в пологах:
884. Причиною розриву матки під час пологів НЕ може бути:
885. Розрив промежини І ступеня включає:
886. У яких випадках був розрив промежини І ступеня ?
887. Основні симптоми гематоми зовнішніх статевих органів:
888. До симптомів травми лонного зчленування НЕ відноситься:
889. До симптомів загрозливого розриву матки гістопатичного типу в пологах можна віднести:
890. При лікуванні розриву матки, що здійснився, НЕ слід проводити:
891. Припустимі методи ведення пологів при розриві матки, що здійснився:
892. Симптоми розриву матки, що здійснився:
893. Причини, ЩО НЕ сприяють розриву шийки матки в пологах:
894. При загрозливому розриві промежини в пологах:
895. Розрив промежини ІІ ступеня - це:
896. При розриві промежини ІІІ ступеня обов'язково:
897. Центральний розрив промежини - це:
898. При розриві промежини І ступеня ушивають:
899. При розриві промежини ІІ ступеня ушивають:
900. Розривам піхви НЕ сприяє:
901. Розрив шийки матки І ступеня - це:
902. Розрив шийки матки ІІ ступеня - це:
903. Розрив шийки матки ІІІ ступеня - це:
904. Для розриву шийки матки характерно:
905. Основні покази до епізіотомії
906. Переваги епізіотомії в порівнянні з перинеотомією:
907. При прориві матки кюреткою важко пошкодити:
908. Перфорація матки при руйнуванні і видаленні плодового яйця кюреткою і абортцангом. Кровотечі немає. Що робити?
909. Позалікарняний аборт. Перфорація. Перитоніт. Що робити?
910. При виконанні аборту виникла підозра про перфорацію матки інструментом. Що робити?
911. Період дитинства в дівчинки продовжується:
912. Період новонародженості продовжується:
913. Статевий криз у новонародженої:
914. Рівень статевих гормонів в організмі дівчинки 7 років:
915. У період дитинства в дівчинки:
916. Епітелій піхви в період дитинства:
917. У пубертатному періоді:
918. У пубертатному періоді в дівчинки:
919. У пубертатному періоді в дівчинки:
920. Передчасне статеве дозрівання:
921. Помилкове передчасне статеве дозрівання:
922. При передчасному статевому дозріванні необхідно:
923. Гетеросексуальне передчасне статеве дозрівання:
924. Прояви естрогенного впливу в новонародженої:
925. У періоді дитинства:
926. Пубертатний період:
927. У пубертатному періоді:
928. У пубертатному періоді андрогени наднирків:
929. У пубертатному періоді естрогени:
930. Пубертатний період завершується в останню чергу:
931. Час настання і хід статевого дозрівання НЕ залежить від:
932. Менархе настає:
933. Ювенільна кровотеча - це:
934. Причини ювенільних кровотеч:
935. Ювенільні кровотечі настають внаслідок:
936. Для ювенільної кровотечі характерно:
937. Хірургічний гемостаз при ювенільних кровотечах необхідно проводити:
938. При ювенільних кровотечах мета лікування:
939. Гормональний гемостаз при ювенільних кровотечах проводять звичайно:
940. При ювенільних кровотечах, проводячи гемостаз синтетичними прогестинами, використовують:
941. Ефект гемостазу естрогенами при ювенільних кровотечах настає:
942. У патогенезі ювенільних кровотеч основна роль належить порушенню функції:
943. При ювенільних кровотечах у ендометрії найчастіше відбувається:
944. Клініка ювенільної кровотечі залежить від:
945. При ювенільних кровотечах покази до хірургічного гемостазу:
946. При ювенільних кровотечах лікування включає:
947. При ювенільних кровотечах показане застосування з 16 по 25 дні циклу:
948. Вади розвитку піхви:
949. Порушення злиття паранефральних протоків може привести до:
950. Дісгенизія гонад - це:
951. Гінатрезія приводить до:
952. При вагітності в рудиментарному розі матки:
953. При вагітності в сідлоподібній матці:
954. При діагнозі подвоєння матки і піхви без порушення функцій:
955. Помилковий жіночий гермафродитизм:
956. Помилковий жіночий гермафродитизм:
957. У мікрофлорі піхви дівчаток переважають:
958. Патогенна флора в піхві при відсутності запальної реакції:
959. Вульвіт у дівчаток:
960. Вульвовагініт у дівчаток розвивається:
961. При вульвіті в дівчаток спостерігається:
962. Лікування вульвовагиніту в дівчаток включає:
963. Лікування вульвовагиніту в дівчаток:
964. При лікуванні вульвовагиніту в дівчаток можна використовувати:
965. При вульвовагиніті на фоні ентеробіозу показано:
966. При лікуванні грибкового вульвовагиніту в дівчаток показано:
967. Пухлини статевих органів у дівчаток:
968. Серед пухлин статевих органів у дівчаток частіше спостерігаються:
969. Серед пухлин статевих органів у дівчаток частіше спостерігаються:
970. Пухлини статевих органів у дівчаток характеризуються:
971. Гранульозоклітинні пухлини в дівчаток викликають:
972. Для пухлин статевих органів у дівчаток характерно:
973. Пухлини статевих органів у дівчаток необхідно диференціювати від:
974. При підозрі на пухлину яєчника в дівчинки варто проводити:
975. При встановленні діагнозу пухлини яєчника в дівчинки необхідно:
976. З появою кров'янистих виділень з піхви в дівчаток раннього віку необхідно:
977. Обсяг планового хірургічного втручання при кістомі яєчника в дівчаток:
978. Радикальні операції з приводу злоякісних пухлин статевих органів у дівчаток проводять на підставі:
979. Обсяг хірургічної операції при перекрутові ніжки кістоми яєчника в дівчаток:
980. Діагностичні тести для визначення фази менструального циклу:
981. Діагностичні тести для визначення фази менструального циклу:
982. Якій фазі менструального циклу відповідає кольпоцитологія П-3, КІ-50%, ЄІ-43%, ІД 0/30/70, симптом зіниці (++), симптом кристалізації (++), тягучість шийки слизу 6-7 см ?
983. Якій характеристиці 28-денного менструального циклу відповідає кольпоцитологія на 24-й день П-5, КІ-95%, ЄІ-87%, ІД 0/0/100, симптом зіниці (+++), тягучість шийки слизу 12 см ?
984. Без яких ланок можлива регуляція менструальної функції ?
985. Функціональний стан яких ланок можна визначити по "тестах овуляції"
986. Якій фазі менструального циклу відповідають: кольпоцитологія (по Арсеньєвій) П-4, КП-80%, симптом зіниці (+++), симптом кристалізації шийки слизу (+++), тягучість шийки слизу 12 см, базальна t-36
987. Якій фазі менструального циклу відповідають: кольпоцитологія (за Арсеньєвій) Л-3, КПИ-35%, симптом зіниці (-), симптом кристалізації шийки слизу (-), тягучість шийки слизу 2 см, базальна t°-37, 2° ?
988. Які зв'язки властиві системі регуляції репродуктивної функції ?
989. Фактори, що беруть участь у регуляції репродуктивної функції:
990. Природні естрогени:
991. День овуляції можна визначити
992. Оваріальні естрогени
993. Дія оваріальних стероїдів на аденогіпофіз:
994. Первинна аменорея - термін, що позначає, що
995. Після післяпологового некрозу гіпофіза НЕ спостерігається
996. Найвищий пік секреції естрогенів співпадає з
997. Пік секреції прогестерона співпадає з
998. По сучасних поглядах, овуляція настає під впливом
999. Найбільш часта причина затримки статевого дозрівання:
1000. Функція передньої частки гіпофіза знаходиться під впливом
1001. Позитивна прогестеронова проба вказує на
1002. Окситоцин і вазопресин продукуються в гіпоталамусі і переносяться в нейрогіпофіз по
1003. Нейрогіпофіз виділяє
1004. Під впливом естрогенів відбувається
1005. Статеве дозрівання дівчинки визначається гормональною функцією
1006. Передчасне статеве дозрівання може бути викликане
1007. Циклічна секреція гонадотропінів залежить від
1008. Термін "вторинна аменорея" означає
1009. Для кольпоцитології найбільш показовий мазок з
1010. Для гіпоплазії матки НЕ характерно
1011. Головна функція прогестерона:
1012. Гормон негіпофізарного походження:
1013. Ановуляторні цикли характерні для
1014. Ановуляторні цикли характерні для
1015. Причини дисфункціонального маткової кровотечі:
1016. Дисфункціональні маткові кровотечі - це:
1017. Діагноз ановуляторного маткової кровотечі підтверджується
1018. Діагноз ановуляторного гіпоестрогенного кровотечі підтверджується
1019. Діагноз ювенільної маткової кровотечі повинний бути відкинуть, якщо по гемограммі встановлено:
1020. Індивідуальний план лікування з приводу дисфункціональної маткової кровотечі призначається в залежності від наступних критеріїв:
1021. У віці після 40 років лікування дисфункціональних маткових кровотеч починається з
1022. У віці після 45 років ціль лікування при дисфункціональних маткових кровотечах:
1023. Для відновлення овуляторного циклу в дітородному віці можна застосувати:
1024. Для припинення менструальної функції НЕ можна використовувати гормони:
1025. Протипокази для гормонотерапії при дисфункціональних маткових кровотечах:
1026. При "кровотечі прориву" на фоні лікування дисфункціональної маткової кровотечі синтетичними прогестинами потребує
1027. При індукції овуляції кломіфеном синдром гіперстимуляції яєчників може викликати доза
1028. Причинами дисфункціональних маткових кровотеч при двофазному циклі можуть бути
1029. При дисфункціональних маткових кровотечах на фоні двофазного циклу для лікування можна використовувати гормони, КРІМ
1030. Після успішного гемостазу синтетичними прогестінами при дисфункціональних маткових кровотечах необхідно
1031. При дисфункціональних маткових кровотечах для гемостазу застосовують:
1032. Діагнозу дисфункціональної маткової кровотечі відповідає гістологічний висновок
1033. Гемостаз при ювенільних кровотечах звичайно виконують
1034. При клімактеричному синдромі спостерігається
1035. Обсяг операції з приводу синдрому склерокістозних яєчників:
1036. Консервативне лікування синдрому склерокістозних яєчників
1037. Клімактеричний синдром частіше спостерігається в
1038. Для післяпологового інфекційного процесу характерно
1039. Характерні біохімічні показники в хворих ендоміометритом:
1040. Обставини, що сприяють виникненню параметрита в післяпологовому періоді:
1041. Профілактичні заходи під час операції кесарського розтину в групі породіль високого ризику у відношенні розвитку перитоніту
1042. Клінічні форми ІІІ етапу післяпологового інфекційного процесу за Сазоновим-Бартельсом:
1043. Основні клінічні форми ІV етапу післяпологового інфекційного процесу:
1044. Клінічні форми післяпологового маститу:
1045. Покази до пригнічення лактації в хворих маститом:
1046. Клінічні критерії ліквідації гіповолемії при сепсисі:
1047. Тромбогеморагічний синдром при інфекційно-токсичному шоку обумовлений
1048. Задачі комплексної інтенсивної терапії септичного шоку:
1049. Причини септичного шоку під час вагітності:
1050. Які симптоми НЕ можуть бути клінічними ознаками Двс-синдрома ?
1051. Діагностика септичного шоку вимагає:
1052. Ефект дії великих доз кортикостероїдів при септичному шоку:
1053. Основні причини шоку при септичному аборті:
1054. Для бактеріального ендотоксинового шоку характерно:
1055. Бактеріальний ендотоксиновий шок частіше викликається:
1056. Мікрофлора піхви в нормі НЕ може містити
1057. Ведучий механізм поширення інфекції гениталій:
1058. Вид контрацепції, що зменшує ризик інфікування статевих органів:
1059. Інфікування через неушкоджені статеві шляхи можливо при
1060. Симптоми, найбільш характерні для вульвовагінита:
1061. Фактори, що сприяють виникненню первинного вульвовагінита:
1062. Для гострого ендоцервицита НЕ характерні
1063. Покази до лапараскопії в хворих із хронічним сальпінгоофоритом:
1064. Параметрит - це:
1065. Для клініки пельвеоперитоніта НЕ характерно
1066. Обмеженню процесу при гострому пельвіоперитоніті сприяє
1067. Для клініки параметрита характерні
1068. Збудником сальпінгоофорита може бути
1069. Для клінічної картини гострого сальпінгоофорита характерні
1070. Для клініки хронічного сальпингоофорита характерні
1071. Для клініки гострого ендометрита НЕ характерно:
1072. Причини маткових кровотеч при хронічному ендометриті:
1073. Для діагностики хронічного ендометрита НЕ інформативно:
1074. Для лікування генітального кандідоза НЕ ефективний
1075. Причини рецидиву трихомоніаза можуть бути зв'язані з
1076. При лікуванні трихомоніаза під час вагітності протипоказані
1077. Для клініки герпетического ураження геніталій характерно
1078. Медикаментозні засоби для лікування генітального герпеса:
1079. Етіотропне лікування хламідійних інфекцій:
1080. Основні шляхи передачі вірусу Сніда:
1081. Ознаки внутрішньоутробного зараження Снідом:
1082. Спосіб підготовки рук персоналу, що оперує, за Спасокукоцьким передбачає:
1083. Протипокази до планового оперативного втручання в гінекології
1084. Безпечний рівень гемоглобіну для планової операції
1085. Безпечний рівень гемоглобіну для початку екстреної операції з приводу кровотечі
1086. Для підготовки шлунково-кишкового тракту перед абдомінальною гінекологічною операцією необхідно:
1087. Для очищення кишечнику перед операцією необхідно
1088. При якій патології перед операцією показане рентгенологічне обстеження шлунково-кишкового тракту
1089. Перед біопсією шийки матки необхідна:
1090. Пункція гнійних пухлин малого таза виробляється через:
1091. Покази до діагностичного вишкрібання матки
1092. Покази до екстреного череворозтину
1093. Зондування порожнини матки проводять для
1094. Показом до фракційного вишкрібання цервикального каналу і тіла матки є
1095. До діагностичних операцій у гінекології НЕ відноситься
1096. Для диференціальної діагностики внутрішньочеревної кровотечі і запального процесу внутрішніх геніталий найбільше інформативно
1097. При одержанні крові з черевної порожнини при пункції через заднє склепіння піхви можна поставити діагноз
1098. Які зв'язки треба перетнути при надпіхвовій ампутації матки без придатків ?
1099. До реконструктивно-пластичних операцій на матці НЕ відносяться:
1100. При надпіхвовій ампутації матки без придатків НЕ потрібно розсікати:
1101. При видаленні матки з приводу міоми в жінки 37 років і відсутності запальних змін у трубах
1102. Які зв'язки треба перетнути при надпіхвовій ампутації матки без придатків
1103. Які зв'язки треба перетнути при надпіхвовій ампутації матки з придатками
1104. Покази до надпіхвової ампутації матки з приводу міоми
1105. Показами до надпіхвової ампутації матки можуть бути
1106. Судини, що перев'язуються при видаленні маткової труби:
1107. При розрізі за Пфанненштилем подовжньо розсікають
1108. Особливості розрізу передньої черевної стінки за Пфанненштилем:
1109. Основною причиною опущення і випадання матки є:
1110. Другий ступінь опущення піхви і матки за Йолкіним характеризується:
1111. Неповне випадіння матки характеризується:
1112. При опущенні піхви і матки показані:
1113. При першому ступені опущення піхви і матки показана:
1114. При подовженні шийки матки з опущенням стінок піхви показана:
1115. При неповному випаданні матки показана операція:
1116. Функціональне неутримання сечі найчастіше зустрічається при:
1117. Екстирпація матки через піхву НЕ показана:
1118. Серединна кольпоррафія показана:
1119. Ампутація шийки матки показана при:
1120. Негативний азотистий баланс після операції викликає
1121. Щоденна післяопераційна потреба в хлориді калію для людини складає в середньому
1122. Рівень хлоридів у сироватці крові в нормі:
1123. Рівень кальцію і калію в сироватці крові в нормі:
1124. Післяопераційна блювота при інгаляційній анестезії НЕ може бути зумовлена
1125. Втрата води організмом з надлишковим виведенням натрію спостерігається при
1126. Через дві години після початку операції артеріальний тиск поступово знизився до 70 мм рт.ст., одночасно відзначена тахікардія до 120 уд/хв. Найбільш ймовірна причина:
1127. Для оцінки гегодинаміки:
1128. Об'єм крові в невагітної жінки ( на кг маси ):
1129. При масивній інтраопераційній крововтраті необхідно:
1130. Для нормального протікання післяопераційного періоду характерно:
1131. Пригничення дихання в післяопераційному періоді може бути зумовлене у гінекологічних хворих:
1132. Клінічні ознаки, що свідчать про надлишкову інфузіонну терапію в післяопераційному періоді:
1133. Хвора 23 років, 1-а доба після планової операції - видалення кісти правого яєчника, маса тіла - 65 кг, обсяг інтенсивної терапії:
1134. Найбільш часта локалізація раку у жінок зустрічається -
1135. Міжнародна класифікація раку по системі ТNМ передбачає
1136. Найбільш часта причина кровотеч з статевих шляхів після менопаузи -
1137. З методів обстеження хворих з патологією шийки матки найбільшу діагностичну цінність має
1138. В групу ризику по захворюваності раком яєчника варто відносити жінок
1139. Синдром гейгса може виникнути при наступних пухлинах яєчника:
1140. Остаточний діагноз раку шийки матки встановлюється методом:
1141. Фактори ризику виникнення раку шийки матки:
1142. Фактори ризику виникнення рака тіла матки:
1143. До пухлинних процесів яєчників відносяться
1144. Для фолікулярної кісти яєчника НЕ характерні
1145. Бластома яєчників - це:
1146. Бластома яєчників - це:
1147. Епітеліальні пухлини яєчників - це:
1148. Сполучнотканинні пухлини яєчників - це:
1149. Гормонопродукуючі пухлини яєчників- це:
1150. При невеликій пухлині яєчника в молодої жінки показано:
1151. Доброякісні герминогенні пухлини яєчників - це:
1152. Злоякісна тератома яєчника - це:
1153. Двосторонній хащі буває:
1154. Фемінізіруючі пухлини яєчників - це:
1155. Маскулінізіруючі пухлини яєчників - це:
1156. Анатомічна ніжка кистоми яєчника включає:
1157. Первинний рак яєчників розвивається з:
1158. При ракові яєчників І стадії:
1159. При раку яєчників ІІ стадії:
1160. При ракові яєчників ІІІ стадії:
1161. При ракові яєчників ІV стадії:
1162. Лікування раку яєчників:
1163. Операцією вибору при І-ІІІ стадіях раку яєчників є:
1164. Для хіміотерапії раку яєчників використовують:
1165. Хіміотерапія раку яєчників:
1166. Протипокази до хіміотерапії при ракові яєчників:
1167. Ознаки субмукозної міоми матки:
1168. Основні покази до хірургічного лікування хворих з міомою матки:
1169. Консервативна міомектомія під час вагітності НЕ показана при:
1170. Можливі ускладнення фіброміоми матки:
1171. Які пухлини з перерахованих найчастіше піддаються малігнізації ?
1172. При фіброміомі матки розміром 8-9 тижнів без кровотеч показано:
1173. При фіброміомі матки розміром 16 тижнів без кровотеч показано:
1174. Симптоми, найбільш характерні для хоріонепітеліоми:
1175. Реакція на хоріонічний гонадотропін після повного видалення міхурового затеску при відсутності лютеінових кіст повинна стати негативного за
1176. Діагностика хоріонепітеліоми може бути здійснена на основі
1177. Найбільш інформативний сучасний метод діагностики міхурового затеска:
1178. Міхуровий затесач часто супроводжується
1179. Реакція на хоріонічний гонадотропін після повного видалення міхурового затеска при наявності лютеінових кіст повинна стати негативною за
1180. При початковому ракові зовнішніх статевих органів частіше спостерігається
1181. Рак шийки матки найчастіше виникає
1182. Найбільш розповсюджені гістологічні форми раку шийки матки:
1183. Патологія шийки матки, при якій найбільше часто розвивається рак шийки -
1184. Найбільш надійний метод одержання даних для постановці діагноза рака ендометрія -
1185. Рак ендометрія часто розвивається у жінок при сполученні
1186. Ранній симптом раку ендометрія -
1187. Найбільш розповсюджена гістологічна форма раку ендометрія -
1188. Саркому матки можна запідозрити на підставі
1189. Для саркоматозних вузлів м'язового шару матки НЕ характерні
1190. Найбільше часто саркома матки метастазірує у
1191. Хоріонепітеліома - це первинна пухлина
1192. Найбільш інформативний метод дослідження, що підтверджує діагноз хоріонепітеліому -
1193. На основі передпухлинних захворювань жіночих статевих органів:
1194. Виявлення і лікування передпухлинних захворювань жіночих статевих органів - це:
1195. До передракових захворювань шийки матки відносяться:
1196. До передраковим захворювань шийки матки відносяться:
1197. Із приводу поліпа ендометрія показано:
1198. До передракових захворювань шийки матки відноситься:
1199. До передракових захворювань шийки матки відноситься:
1200. Для лікування фонових патологічних процесів шийки матки ефективно:
1201. Для лікування дисплазії епітелію шийки матки Нееффективно:
1202. Оптимальний термін виконання діатермохірургічних втручань на шийку матки:
1203. До передракових захворювань ендометрія по класифікації ВООЗ відносяться:
1204. Передракові стани ендометрія часто сопровождются:
1205. Аденоматозна гіперплазія ендометрію у віці після 40 років служить показом для:
1206. Аденоматозна гіперплазія ендометрія в молодому віці служить показом для призначення:
1207. Характеристика більового синдрому при розриві маткової труби:
1208. Патогномонічними при порушеній позаматковій вагітності є:
1209. Патогномонічними при порушеній позаматковій вагітності є:
1210. Серед симптомів, патогномонічних гострій внутрішньочеревній кровотечі, типові наступні:
1211. Характер блювоти при порушеній позаматковій вагітності:
1212. У діагностиці "гострого живота" НЕ має значення
1213. Причиною імплантації плодового яйця поза маткою НЕ може бути:
1214. Яєчникова вагітність може розвиватися:
1215. Найбільш інформативний метод для діагностики трубної вагітності:
1216. Симптом, характерний для трубного аборту:
1217. У випадку порушеної позаматкової вагітності патогномонічними симптомами будуть:
1218. Клінічними ознаками трубної вагітності, що перервалася, є:
1219. При операції з приводу порушеної трубної вагітності у молодої жінки кращий доступ у черевну порожнину
1220. Протипокази до реконструктивно-пластичної операції на трубі при порушеній позаматковій вагітності
1221. Обсяг оперативного втручання при прогресуючій трубній вагітності ліворуч терміном 7-8 тижнів у 32-літньої жінки, що має 2-х дітей:
1222. Від моменту постановки діагнозу порушеної позаматкової вагітності до початку операції повинно пройти НЕ більш:
1223. Некроз міоматозного вузла супроводжується наступними характеристиками больового синдрому:
1224. Типове положення хворої і загальний стан при кровотечі в черевну порожнину:
1225. Симптом Промптова є диференційно-діагностичною ознакою між:
1226. Больовий синдром при перекруті ніжки або порушенні капсули пухлини яєчника включає:
1227. Блювота, нудота як симптом "гострого живота" НЕ характерна для:
1228. Об'єм оперативного втручання при встановленні діагнозу - некроз фіброматозного вузла:
1229. Для симптомокомплекса "гострий живіт" характерно:
1230. Для клініки перекрута ніжки пухлини яєчника характерно:
1231. Тривалість консервативного лікування при пельвіоперитоніті до ухвалення рішення про операцію:
1232. Причиною "гострого живота" може бути:
1233. Причиною "гострого живота" може бути:
1234. Вкажіть захворювання, що НЕ дають клініку "гострого живота":
1235. Покази до екстреного лапаротомії:
1236. Обсяг оперативного втручання при перекруті ніжки кісти яєчника у молодої жінки:
1237. Обсяг оперативного втручання при перекруті ніжки кісти яєчника в 30-літньої жінки:
1238. При перитониті і важкому стані хворій:
1239. Ціль передопераційної підготовки при перитоніті:
1240. При пельвіоперитоніті показано:
1241. Обсяг хірургічного лікування з приводу перитоніту після розриву піосальпінкса у молодої жінки:
1242. При диференціальній діагностиці "гострого живота":
1243. Визначення ендометріоза:
1244. Форми ендометріоза:
1245. До внутрішнього ендометріозу відносяться локалізації
1246. Ендометріоз яєчника є
1247. Рентгенологічні ознаки внутрішнього ендометріоза:
1248. НЕ характерно для внутрішнього ендометріоза:
1249. Клінічні ознаки внутрішнього ендометріоза:
1250. У лікуванні внутрішнього ендометріоза НЕ застосовують
1251. Морфологічні характеристики ендометріоза:
1252. До поразки матки ендометріозом НЕ відноситься термін
1253. Симптоми внутрішнього ендометріоза:
1254. Позашийковий ендометріоз необхідно диференціювати від
1255. НЕ є ускладненням ендометріоза:
1256. Внутрішній ендометріоз частіше вражає
1257. Діагноз внутрішнього ендометріоза підтверджується
1258. З метою виявлення аденоміоза матки метросальпінгографією потрібно проводити
1259. Для уточнення діагнозу аденоміоза гістероскопія показана
1260. Після нерадикальної операції з приводу генітального ендометріоза необхідна профілактика рецидивів
1261. Розвитку ендометріоза геніталій сприяє
1262. Гормонотерапія ендометріоза ефективна при використанні
1263. Особливості хірургічного лікування ендометріоза геніталій:
1264. Ефективний метод лікування субепітеліального шийкового ендометріоза:
1265. Ефективна гормонотерапія при ендометріозі яєчників:
1266. Надійний метод діагностики "малих" форм зовнішнього ендометріоза:
1267. Вплив ендометріоза на репродуктивну функцію:
1268. Рецидив і загострення ендометріоза - наслідок
1269. У патогенезі ендометріоза відіграє роль
1270. Можливі локалізації ендометріоза:
1271. При диференціальному діагнозі на користь ендометріоза свідчать
1272. Ендометріоз у ІІ половині вагітності
1273. У породіллі з генітальним ендометріозом небезпечні
1274. Самовільний і штучний аборт при ендометріозі
1275. Ускладнення пологів при ендометріозі:
1276. При ендометріозі і вагітності, що наступила, необхідно
1277. При вагітності небезпека загострення і рецидиву ендометріоза зростає
1278. Термін "вторинна безплідність" означає
1279. Безплідний шлюб - це відсутність вагітності при регулярному статевому житті без запобігання протягом:
1280. Найбільш частою причиною жіночої безплідності є:
1281. Частота ендокринної безплідності:
1282. Недостатність лютеінової фази зумовлює:
1283. Штучне запліднення спермою чоловіка застосовується при:
1284. Покази для штучного запліднення спермою донора:
1285. При антиспермальному імунітеті, як причині безплідності, показані:
1286. Пластична операція на маткових трубах протипоказана:
1287. Для лікування функціональної трубної безплідності застосовують:
1288. Абсолютним протипоказом до мікрохірургічних операцій на маткових трубах при трубній безплідності є:
1289. Пластична операція на маткових трубах показана:
1290. Абсолютна жіноча безплідність при:
1291. При матковій формі безплідності показано:
1292. При шиїчному факторі, як причині безплідності, найбільш ефективна:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів