Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


46. Клінічна біохімія

7. "Гормони"


Які з перелічених станів супроводжуються нестійким збільшенням 17-ОКС?
- Нервово-емоційні напруження [30]
- Важка фізична робота у нетренованих людей [30]
- Травми, хірургічні операції [30]
- Всі відповіді правильні [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів