Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


При проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР)інтратрахеально вводять:
- Адреналін, лідокаін, кисень, атропін (АЛКА) [30]
- Хлористий кальцій [0]
- Діазепам (при судомах) [30]
- Атропін, налоксон (при передозуванні наркотичних препаратів) [30]
- Норадреналін [0]
- Адреналін, лідокаін, кисень, атропін,діазепам і налоксон [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів