Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


Алгоритм терапії шлуночкової тахікардії (ШТ) при збереженій гемодинаміці:
- Лідокаін 50-100 мг (1 мг/кг) в/в, введення підтримуючої дози препарату 2 мг/хв. Можна додатково в/в вводити 50 -75 мг кожні 10 хв. до загальної дози 3 мг/кг. (200 мг) [20]
- Пошук причини ШТ, якщо рівень калію знижений -в/в калій 30 ммоль за год. та магнезія 50%-10,0 за годину [20]
- Якщо ШТ зберігається - прокаїнамід 300-1000 мг в/в дуже повільно під контролем АТ та ЕКГ [20]
- Якщо ШТ рефрактерна до терапії - виклик анестезіолога, підготовка до кардіоверсії, аміодарон 300 мг в/в, седація [20]
- Альтернативними методами лікування ШТ є можливість використання В-блокаторів, магнію сульфата та аденозину [20]
- Все правильно [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів