Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


Алгоритм анестезії при гострому інфаркті міокарда:
- Дімедрол 1%-1,0-2,0 в/в: Морфій 1%-1,0 мл [25]
- Фентаніл 0,005%, Дроперідол 0,25%. Дози в залежності від рівня артеріального тиску та віку при необхідності повторно [25]
- Наркоз закисом азоту та киснем (відношення 1:1) [25]
- Наркоз оксибутиратом натрію або гексеналом в розрахункових дозах та з врахуванням дії раніш введених препаратів чи спинномозкова анестезія [25]
- Все правильно [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів