Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


Електролітні метаболічні порушення в післяренімаційному стані:
- Клінічного значення не мають [0]
- Мають значення тільки рівень К+ і Nа+ [0]
- В післяреанімаційному стані зразу ж виникає гіпокаліємія [0]
- Рівні К+,Nа+, Са++ і Мg++ в післяреанімаційному стані обов'язково визначаються і стан їх обміну коригується [100]
- При аритміях введення препаратів Мg++ протипоказано [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів