Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


При проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР) шкіра залишається цианотичною. При неефективній вентиляції що потрібно робити:
- Перевірити правильність проведення СЛР (пацієнт лежить на твердій поверхні, його щелепа висунута допереду, штучна вентиляція легень проводится правильно, закритий масаж серця ефективний). Якщо є похибки -їх виправити і продовжувати базисну СЛР [100]
- В умовах стаціонару закінчити СЛР [0]
- Позвати анестезіолога, продовжувати СЛР [70]
- Поставити питання про імплантацію водія ритму серця [0]
- Провести ренгендослідження органів грудної клітки [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів