Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

8. "Невідкладна кардіологія"


Стеноз аортального клапану як фактор ризику смерті:
- Проявляється клінічно на ранніх стадіях захворювання [0]
- Довго безсимптомний. При появі стенокардії, синкопальних станів та серцевої недостатності ризик раптової смерті зростає [100]
- Лікування тільки консервативне [0]
- Не є фактором ризику раптової серцевої смерті [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів