Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

5. "ІНФЕКЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПОКРИВУ ТІЛА"


Протиправцева сироватка:
- надiйно захищає вiд правцю [0]
- не має побiчної неблагоприємної дiї [0]
- не завжди попереджує розвиток хвороби та може давати важкi ускладнення, особливо при повторних введеннях [100]
- абсолютно не шкiдлива, та може вводитися тривалий час (до тижня i бiльше) [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів