Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Ознаки фiзiологiчного розвитку щелеп дiтей 9 мiсяцiв життя:
- активна функцiя смоктання, ротове дихання; [0]
- контакт між рiзцями, формування функції жування, форма зубної дуги - напівколо [100]
- положення язика мiж щелепами; наявнiсть центральних рiзцiв, овальна форма верхньої альвеолярної дуги [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів