Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Ознаки вiдхилень у стані щелепнолицевої ділянки дитини 3-х мiсяцiв життя:
- розташування язика за щелепами, прикрiплення вуздечки верхньої губи на альвеолярній дузі, порушення дихання [10]
- прикрiплення щільної вуздечки язика на його верхівці, неможливість смоктання, дистальне положення нижньої щелепи "17 мм) [100]
- щільна вуздечка верхньої губи, активний рефлекс смоктання, носове дихання [20]
- форма альвеолярних дуг у вигляді напівкола, розташування язика за щелепами, активне смоктання [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів