Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Клiнiчнi ознаки фiзiологiчного стану зубощелепної системи дiтей 6 мiсяцiв:
- вiдсутнiсть зубiв, дистальне положення нижньої щелепи "2мм), активний рефлекс смоктання, вiльне положення язика мiж щелепами, носове дихання [40]
- наявнiсть нижнiх рiзцiв, форма альвеолярних дуг - напiвколо, зниження рефлексу смоктання, ортопозиція нижньої щелепи [100]
- вiдсутнiсть зубiв, дистальне положення нижньої щелепи "15мм), в'ялий рефлекс смоктання, ротове дихання, овальна форма альвеолярних дуг [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів