Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Основнi критерiї оцiнки стану оклюзії дитини у всiх вiкових перiодах:
- естетичнi ознаки, характер перебігу функцiй, морфологiчнi ознаки оклюзії антагоністів, співвідношення щелеп [100]
- реактивнi властивостi органiзму, естетичнi ознаки [0]
- резистентнiсть органiзму, гармонiйнiсть фiзичного розвитку, морфологічні ознаки оклюзії [30]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів