Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Сприятливий прогноз розвитку зубощелепної системи дитини при:
- пологовiй травмi, генетичнiй зумовленностi, ендокринних захворюваннях дитини [0]
- гестозi вагiтностi, соматичному здоров'ї дитини [20]
- фізіологічні оклюзії у родичiв дитини, соматичному здоров'ї дитини [100]
- множинному карiєсi, зубощелепних аномалiях у батькiв, гармонiйному фiзичному розвитку дитини [10]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів