Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Сприятливий прогноз розвитку зубощелепної системи дитини при:
- пологовiй травмi, змiшаному диханнi [10]
- фiзiологiчному перебiгу вагiтностi, пологiв, гармонійному фізичному розвитку дитини [100]
- гестозі вагiтностi, змiшаному вигодовуваннi з 4 мiсяцiв [5]
- множинному карiєсi, зубощелепних аномалiях у батькiв [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів