Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Спiввiдношення других тимчасових молярiв в ортогнатичному прикусi у дитини 4 рокiв:
- дистальне положення других нижнiх молярiв вiдносно однойменних верхнiх менше, нiж на 0,5 горба зуба [100]
- дистальне положення других нижнiх молярiв вiдносно однойменних верхнiх на 1 горб зуба [10]
- мезiальне положення других нижнiх молярiв вiдносно однойменних верхнiх на 1 горб зуба [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів