Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Лiкування дитини 8 рокiв з дистальним прикусом; кп=7, вiдсутнi 75 та 85 зуби, iнфантильний тип ковтання; ГI=3,0; глибина переддвер'я порожнини рота 3 мм СЛІД починати в такій послідовності:
- пластика переддвер'я порожнини рота, протезування, нормалiзацiя функцiй, ортодонтичне лікування, санація порожнини рота [0]
- санацiя порожнини рота, нормалiзацiя функцiй, навчання гiгiєнiчному догляду за зубами, пластика переддвер'я порожнини рота, ортодонтичне і ортопедичне лікування [100]
- ортодонтичне лiкування, протезування, лiкування зубiв, нормалізація функцій, реконструктивна операція [30]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів