Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Прогноз розвитку зубощелепної системи сприятливий при:
- пологовій травмі, декомпенсованому карiєсi у батьків [0]
- фiзiологiчному перебiзi вагiтностi та пологiв [100]
- токсикозі вагiтностi матерi, фізіологічному розвитку дитини [5]
- декомпенсованому карiєсi у дитини, відсутності зубощелепних аномалiй у батькiв [10]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів