Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Клiнiчнi ознаки диспрорцiї розвитку зубiв та навколишнiх тканин у дiтей 6-9 рокiв:
- глибина присінку рота 1-4 мм, порушення термінів прорiзування зубiв [95]
- видовження клiнiчної коронки зуба при його прорiзуваннi, порушення парностi прорiзування зубiв [94]
- ширина зони прикрiплених ясен 1-2 мм, порушення послiдовностi прорiзування зубiв [90]
- всi вiдповiдi правильнi [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів