Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Клiнiчнi ознаки дистальної оклюзії, що формується:
- сагiтальна щiлина 6 мм, протрузiя фронтальної дiлянки верхньої щелепи, горбкове змикання молярів [1]
- порушення функцiї ковтання та жування [2]
- сагiтальна щiлина 2 мм, незначна протрузiя фронтальної дiлянки верхньої щелепи, смоктання пальця, порушення функцій [100]
- зубоальвеолярне видовження фронтальної дiлянки верхньої щелепи, ротове дихання [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів