Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

7. "Ортодонтія"


Вірогідні фактори ризику виникнення зубощелепних аномалiй:
- пневмонiя в 6-мiсячному вiцi; змiшане дихання [5]
- змiшане вигодовування в анамнезi; ГГС на 3 роцi життя [10]
- хронiчний катаральний гiнгiвiт, хейліт [20]
- токсикоз вагiтностi II половини; травма щелепи пiд час патологiчних пологiв [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів