Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

3. "Екстракція"


З органічних розчинників для депротеїнізації використовують
- метанол [25]
- етанол [25]
- ацетон [25]
- ацетонітрил [25]
- суміш хлороформ:етанол (4:1) [25]
- усе перелічене правильне [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів