Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

3. "Екстракція"


На ступінь ізолювання з біоматеріалу органічних азотистих основаній мають вплив
- екстрагент [30]
- природа кислоти, яка використовується для підкислення [30]
- рН середовища [30]
- ступінь гнильного розкладу біоматеріалу [30]
- усе перелічене правильне [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів