Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

3. "Екстракція"


При доборі екстрагенту для екстракції якої-небудь речовини доцільно використовувати розчинники
- одного класу [0]
- різних класів [100]
- які відрізняються за кислотністю [0]
- які відрізняються за в'язкістю [0]
- усе перелічене правильне [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів