Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

2. "Дезінфекція"


Ефективність дії препаратів, що дезінфектують, визначається:
- Кількістю препарату, що затрачається на одиницю дезінфекційної обробки /площа, обсяг і ін./ [100]
- Максимальною деконтамінацією об'єктів, що знезаражуються [0]
- Умовами нанесення дезінфектантів на оброблювану поверхню [0]
- Механізмом дії на мікробну клітину [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів