Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


Назвiть основнi мiелоенцефальнi позотонiчнi рефлекси i час їхньої редукцiї в дитини грудного вiку в нормi:
- Захисний рефлекс, Галанта, Переза, автоматичне повзання, редукують до 3 - 4 мiс [0]
- Шийнi i лабiринтнi тонiчнi рефлекси редукують у нормi до 2 - 4 мiс [100]
- Реакцiя опори, кроковий рефлекс, час редукцiї 1,5 - 2 мiс [0]
- Тонiчнi лабiринтнi рефлекси, редукують до 6 - 8 мiс [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів