Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


Вкажiть рiзницю мiж корiнцевим i сегментарним типами порушення чутливостi:
- Корiнцевий - порушення чутливостi в зонi iнервацiї корiнця, що супроводжуються болевими вiдчуттями; сегментарний - порушення чутливостi по сегментарному типу, не супроводжується болевими вiдчуттями [100]
- Корiнцевий - порушення чутливостi по сегментарному типу, не супроводжується болевими вiдчуттями; сегментарний - порушення чутливостi у визначених сегментах, супроводжується болевими вiдчуттями [0]
- Корiнцевий - сегментарного порушення чутливостi, що супроводжуються болевими вiдчуттями; сегментарний - порушення чутливостi як у визначених сегментах, так i по провiдниковому типу [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів