Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


Приступоподiбне онiмiння та клонiчнi судоми в лiвiй руцi, бiльше кистi. Пiсля приступу центральний парез i порушення всiх видiв чутливостi на лiвiй руцi. Вогнище пошкодження розташоване в:
- Зоровому бугрi справа [0]
- Задньому стегнi внутрiшньої капсули справа [0]
- Середнiй 1/3 передньої i задньої центральних звивинах справа [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів