Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


Пошкодження вiдвiдного нерва, i бiль в тiм'яно-скроневiй областi на сторонi вогнища (синдром Градениго) виникають при пораженнi:
- Ядра вiдвiдного нерва [0]
- Скроневої долi пiвкуль великого мозку [0]
- Базису моста [0]
- Цистерни мiж нiжками мозку [0]
- Верхiвки пiрамiди скроневої кiстки [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів