Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


У хворого з мiдрiазом злiва, розбiжною косоокiстю за рахунок лiвого ока, правобiчним гемiпарезом вогнище розташоване:
- У нижнiй третинi передньої центральної звивини справа [0]
- У колiнi внутрiшньої капсули злiва [0]
- Там же справа [0]
- У даху середнього мозку злiва [0]
- У лiвiй нiжцi мозку [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів