Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


Серединний нерв iнервує (вказати невiрну вiдповiдь):
- Згиначi кистi (променевого краю) [0]
- Всi згиначi кистi i пальцiв [100]
- Згиначi 1,2 i частково 3-го пальцiв [0]
- Розгинач 1,2 i 3-го пальцiв [0]
- Шкiру долонi 1 -3-го i частково 4-го пальцiв [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів