Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

5. "НЕДОСТАТНIСТЬ КРОВООБIГУ."


Найбiльш характернi особливостi клiнiки затяжного перебiгу набряку легень:
- Пiнисте харкотиння , вологi хрипи в легенях у великiй кiлькостi, розвивається на протязi декiлькох днiв [100]
- Розвивається на протязi 1-4-х годин, поодинокi вологi хрипи в легенях, переважно в нижнiх вiддiлах [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів