Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

5. "НЕДОСТАТНIСТЬ КРОВООБIГУ."


Якi iз перечисленних кардiальних уражень можуть сприяти розвитку переважно лiвошлуночкової недостатностi кровообiгу:
- Стеноз легеневої артерiї , хвороба Ебштейна, тромбоемболiя легеневої артерiї, ексудативний та злипний перикардит [0]
- Мiокардити, кардiомiопатiї, коарктацiя та стеноз аорти ,артерiальнi гiпертензiї, аритмiї [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів