Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

5. "НЕДОСТАТНIСТЬ КРОВООБIГУ."


Вкажiть правильне визначення поняття недостатностi кровообiгу:
- Сукупнiсть гемодинамiчних порушень , що приводять до порушення кровообiгу всiх чи окремих органiв чи тканин [100]
- Порушення основних функцiй нирок з розвитком азотемiї, змiною кислотно-лужного стану та водно - електролiтного балансу [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів