Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

44. "Атопiчний дерматит"


Якi препарати використовуються для лiкування атопiчного дерматиту?
- Зволожуючi креми [10]
- Мiсцевi глюкокортикоїди [10]
- Антигiстамiннi препарати [10]
- Сорбенти [10]
- Системнi глюкокортикоїди [20]
- Усi вiдповiдi вiрнi [100]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів