Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

44. "Атопiчний дерматит"


Вкажiть ознаки не типовi для дитячої екземи
- Уражаються дiти 2-12 рокiв [0]
- В дiлянках уражень спостерiгається лiхенiфiкацiя [0]
- Найчастiше страждають згинальнi поверхнi кiнцiвок [0]
- Типовою ознакою хвороби є вираженi ексудативнi змiни [100]
- У деяких хворих захворювання є продовженням екземи немовлят [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів