Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

4. "Некарiознi захворювання зубiв"


Ознаки, характернi для клиновидного дефекту
- втрата тканин зуба, що локалiзується в областi шийки, має У-подiбну форму i поширюється на емаль i дентин кореня [100]
- вражена вся вестибулярна поверхня коронки зуба, дефект має блюдцеподiбну форму з округлими обрисами [0]
- рiвень мiкроелементiв у твердих тканинах значно знижений [0]
- рiзцi нижньої щелепи не уражаються [0]
- дефекти розташовуються в пришийковiй областi, поверхневi, шорсткуватi, тьмянi [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів