Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

4. "Некарiознi захворювання зубiв"


Ознаки, характернi для ерозiї емалi
- дефект тканини локалiзується в областi шийки зуба, має У-подiбну форму, поширюється на емаль i дентин кореня [0]
- уражається вестибулярна поверхня коронки зуба, дефект має блюдцеподiбну форму з округлими контурами [100]
- дефекти розташовуються в пришийковiй областi, глибокi, шорсткуватi, матовi [0]
- рiзцi нижньої щелепи уражаються завжди [0]
- рiвень мiкроелементiв у твердих тканинах завжди пiдвищений [0]


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів